Manneke van de Pasch en Wiek Janssen OUDERENBOND JEUGDWERK Gaarne nodigen wij hierbij al onze leden uit voor de jaar- en tevens feestvergadering a.s. woensdag 17 januari, aanvang 18.30 uur in "de Wis". Agenda Opening; Koffietafel; -Jaarverslag en financieel verslag; Bestuursverkiezingen; J. Geerets is aftredend-herkiesbaar; Mededelingen en rondvraag. Kandidaten voor het bestuur kunnen zich opgeven tot op de vergadering. Na het officiële gedeelte zal de verdere avond gezellig worden verzorgd door dhr. J. Delaroij (humorist) met assistenten, We hopen dat vele van onze leden op deze avond aanwezig zijn. Het Bestuur Ouderenbond-Circus Mok 1990 In 1990 zal Circus mok zijn tanten weer opslaan in de Venrayse Beejekurf. Op 5 avonden en wel vrijdag 2 en 9, zaterdag 3 en 10 en woensdag 7 februari organiseert de Pielhaas weer zittingsavonden, die bol staan van zang, dans, cabaret en vazel. Een keur van Venrayse artiesten wisselen elkaar af met kolder en grollen, Als er leden zijn van onze vereniging die hier belangstelling voor hebben, geef dit door aan een van de bestuursleden, voor 19 januari, dan zal er voor toegangsbewijzen tegen een gereduceerde prijs voer ouderen a f.7,50 gezorgd worden voor een van deze avonden. Keuze avond volat. LANGLAUFEN Het langlaufen a.s, zondag gaat niet door. Be langlaufdagtocht wordt verschoven naar zondag 4 februari. Er zijn nog- plaatsen vrij! I gaan trouwen op vrijdag 19 januari 1990 om 11.45 uur in het gemeentehuis te Venray. De kerkelijke inzegening vindt plaats om 14.00 uu in de H. Matthias kerk te Castenray U tent van harte welkom op de receptie die van i9.00 tot 20.00 uur gehouden zai worden in zaai „De Ruif", Hoofdstraat 43, 5808 AS Ohio. Ons toekomstig adres; In de Pas 10, 5988 KA Heiden Castenray, Poffen 3 Panningen, Beekstraat 13

Castenrays dorpsblad De Schans | 1990 | | pagina 4