FANFARE Zaterdag 13 januari. 18.00 - 19.00 uur repetitie te Overloon. 19.30 uur Concert met Sambeek te Overloon. Vertrek om 17.30 uur vanaf De WIS in uniform. Zondag 14 januari. 11.00 uur Concert met Merselo te Overloon. Vertrek om 10.30 uur vanaf De WIS in uniform. januari 20.00 uur reoetitie fanfare Bondszaal AMERICA Woensdag 17 januari 20.00 uur bestuursvergadering bij Geert Dinghs Agenda Opening. Verslag vorige vergadering. Mededelingen en ingekomen stukken Kampioenschappen te Poeldijk. Federatie Venray. Rooster- van aktiviteiten 1990. Organisatie Peeltoernooi 1990. Wat verder ter tafel komt. Rondvraag, - Sluiting. Donderdag 18 januari 20.00 uur repetitie fanfare Gemeenschapshui Vrijdag 19 januari 20.00 uur repetitie fanfare Gemeenschapshuis 20.00 uur GENERALE REPETITIE in de Bondszaal te AMERICA s x a a r- s s s s -x- x x Zondag 14 januari 1990 Fanfare Dorpsklank Castenray o.l.v, Chris Cuppen Fanfare ST. Oda Merselo o.l.v, Piet Joris Gemeenschapshuis OVERLOON Aanvang H.oo Toegang gratis 2 WB

Castenrays dorpsblad De Schans | 1990 | | pagina 2