I JAARGANG NR. 14 WEEKBLAD 1985 Redaktie-adres: Castelostraai 4 Inleveren kopij: dinsdags 19.00 uur Nr. 33 30 augustus 1985 Vrijdag 30 aug. (vandaag) huwelijksmis zingen voor het zilveren bruidspaar Strijbos-Mar tens Aanv. 1 4 ,,p 0 uur. Zaterdag 31 aug. avondmis zingen voor past. Keuiqerds Donderdag orn 19.45 uur repetitie. Vrijdag 6 sep. om 14.15 uur huwelijksmis het bruidspaar Vuliings-Dihghs Ts Avonds serenade brengen. zingen voor Zaterdag 31 aug. kampioensreceptie ponyklup Meerlo in het gemeenschapshuis te Tienray van 20.00 tot 21.30 uur Zij die mee willen gaan worden om 9 bil van Rhee ver wacht In sept. en okt. worden gereden: B2 - proef 6 LI- 9 L2 - "12 moeten de volgende dressuurproeven Uitslag wedstrijd Batavieren Toernooi Diana Venlo: 1 e Zestal 2e zestal 3e zestal W. Brouwers 233 Geert Cremers 221 HWeys 210 J Hesen 232 M. Smulders 221 M. Kuypers 2 0 9.- J Vissers 228 Ant. Kuypers 21 6 Jos Hendrix 206 P. Kuypers 226 P. Heidens 215 Al. Kuypers 205 G Weys 224 Piet Weys 210 Peter Weys 1 91 G Cremers 222 G. Kuypers 21 0 J. Peeters 1 85 1 365 1293 1 20 6 j 'Vollenberg 174 H. Cremers 161 Lees verder op pag. 5 i 4i X X i '.4; -•v -•v - f; 9 ##1* '-Mt r «i o.. -V.S -V -- -» - t DORPSBLAD ssHnris VOOR CASTEN RAY DAMESKOOR r RUITERKLUP H.B.S. "Batavieren" X»

Castenrays dorpsblad De Schans | 1985 | | pagina 1