Onze Pastoor gaat vertrekken. Onlangs werd aan pastoor Keulaerds het huisje toegewezen waar hii stigSdennliuweabeDe?-°P wachten* HiJ heeft "u overeenkom- fïifi "leuwe bepal mg van het Kerkelijk Wetboek definitief ziin nog ie? een S/Lr/ Bl3SCh0p inSediend. Hij is daarmee 7i?n vL !!k 3 te vroeS' aangezien hij pas in april 1986 niet mee llchlTn^taT* 660 hUiSje ZOekt raoet de daar iet mee wachten tot daags voor je verjaardag. iiroiiie?°ich?L?eh??reVeH b°ekje "Vanuit het archief van onze parocnie schreex hij reeds op p. 41 e.v.: Vanaf net eerste moment voelde ik me in Castenray od miin nlaat* lntiem Kerkje en een prettige pastorie... Wil ziin blii en dankbaar dat wij in de voor de kerk zo moeilijke tijd nog dien-- deze parochie te ZenVer^Tt0e" "°E Vele Jare" "Aan alles komt echter een einde. Zo ook aan mijn priesterliik werk m een parochie», zo verzucht hij nu min of meer met een zekere weemoed. Onze pastoor heeft er dan ook heel wat opzitten ij wensen hem na zoveel jaren trouwe volharding van ganser harte een blije levensavond toe in zijn nieuwe huisje in Sylhën st^r Zu^teVoërV" °°k Uit naar ziJn trouwe huishous- ster Zuster Gerardis. Het gaat U beiden goed! Het kerkbestuur. 18 aug. 2b aug. b sep. 9 sep. 10 sep. 11 sep. 1b sep. 16 sep. 18 sep. 21 sep. 22 sep. 23 sep. 2b sep. 25 sep. 29 sep. 1/ okt 11 nov. 9 dec. 13 jan.86 10 mrt 1b apr 12 mei 5 juni 1b juni Autocross Kermis 3 o - ouderavond b.s «.groep i Dansgroep - 50+bal B»S. - ouderavond b.s.groep b S.J.W.C. - bestuursvergadering S.J.W.C. - bowlen Dorpsraadvergadering 3.S. - ouderavond b.s.groep 3 L.V.B. - alg, verg./kienen S.J.W.C. - discobal - k 1 u pk a mp io e:ns c ha p p e n S.V.C. - alg. ledenverg. B.S. - ouderavond b.groep 2 L.V.B. - voorlichting speelgoed xennisklup - afsluitingstoernooi Fanfare - gem. muziektoernooiov Dansgroep-50+bal Dansgroep - 50+bal Dansgroep - 50+bal 50+Prinsenbal Dansgroep - 50+bal Dansgroep - 50+bal Dansgroep - 50+bal /-daagse Venray S.J.W.C. - Rollebol '86 .,4 'h ."C 8 KERKBESTUUR ï:iii: ;o,ï-knu"e parochie nlet naar zi"" SL ieSbSi?ts- TeZ1 ZlJH?1ahaooi?"Sen die S en Frlestep MijK" DORPSKALENDER

Castenrays dorpsblad De Schans | 1985 | | pagina 8