De grote trekpaarden show welke zondag heeft plaats gevonden is een groot succejs geweest* iet was echt een show van de paarden en, pa ar dj es waarvan "'vele hebben genot en.Het was ook 5 J een mooi gezicht zoals net gepresenteerd werd.Se aanspannin gen hadden alle belangstelling,mear niet minder de viertallen aan de hand.Het was toch machtig mooi om te zien hoe de paar den met negentien stuks -an elkaar gekoppeld over net ter rein opdraafde.Hiervoor aile lof voor de eigenaren. <*ij willen dan ook ieder oprecht bedanken voor hun steun en medewerking die zij hieraan gegeven hebben. tnze dank gaat verder uit naar alle adverteerders en sponsers die hieraan ook hun steun gegeven hebben. Verder danken wij nog de terrein eigenaar,de mensen die water en stroom geleverd hebben® en alle medewerkers aan deze show. Door deze eendrachtige samenwerking kunnen wij toch zeggen: De TREKrAARDENHHOW is goed geslaagd. Ka mens het comité,: Bedankt. Doaderdag repeptitie om 19»^5 uur in het gemeenschapshuis. De navolgende ins trukt ieavonden zijn gepland: IE,-»;' -Dinsdag 13 aug. - E-team -Donderdag 15 aug. - C2-team -Dinsdag 20 aug. - C1-team -Donderdag 22 aug. - A B-team Alle avonden aanvang: 20.30 uur. RABOBANK OIRLO M.i.v. 1 augustus 1985: Rente Spaar-Plan-Rekening 6 1/4 (was 6V2) r - - - r 1 - BOUWCOMiTE RUITERKLUP f i I- f V a DAMESKOOR s J i*- w w ^9 ébD. 9 Bi LJARTKLUP t I «4 ■- r w

Castenrays dorpsblad De Schans | 1985 | | pagina 6