O TRAINEN komende weekt ALLEEN OP VRIJDAG 16—8 trainen aanvang 20.00 uur (op dinsdag 13—8 is ar geen trainen i.v.m. de oefenwedstrijden van Castenray 1 en 2). 0E FBNPRO GRAMMA zaterdag 10-8» z ondag 11-8» zaterdag 17-8* zondag 18-8* aanvang MEYEL 3 MEERLO 3/4 - CASTENRAY - CASTENRAY 1 2/3 18.00 18.00 uur uur CASTENRAY 3/4 - 7ENRAY 9 10.00 uur OOSTRUM 1 OOSTRUM 2 - CASTENRAY - CASTENRAY 1 2 19.30 19.30 uur uur RK3VC 1 - Castenray 1 18.30 uur Castenray 3/4 Castenray 4/5 - Usselsteyn 5 - DIS 5 10.00 10.00 uur vertrek 17.00 uur 17.00 18.30 uur 18.30 OBEREN KERMIS 1985 S.V. CASTENRAY Onderstaand het volledig® dberschessa* 24-8-85 saterdagavond 1Jan Arts 2. Leo Buddiger 3v Joos Classens 4o Toon Heidens 5. Ger van Houdt 6. Jan Houwen 7» Maria Pressen 8. Hi a Geerets 9. Bep v.d. Pasoh RBSERVES1 1. Bené van Bergen 2. Jos Buddiger 3. Hay Baltussen 4. Niek Buddiger 25-8-85 zondagMATINSE 1Karei Houwen 2. Theo Houwen 3. Huub Jacobs 4. Anet Philipsen 5. Magda v.d. Munokhof 6. Brigitte Jacobs 7. Th9a Peeters 1. Maroei Classens 2. Ron DrabbeIs 3. Leo Druggen - s.v.p. aanwezig zyn om* 20.00 uur 14.00 uur 26-8-85 maandagavond 1Hay Weys 2. Jao Wismans 3» Prank Weys 4. Hub Strybos 5. Leo Steeghs 6. Meggie Seykens 7. Ine v.d. Pasok RESERVES» 1Jac Seykens 2. Geert Stiphout 3o Henk Stiphout 27-8-85 dinsdag 0+ matinee 1Tiny Vollenberg 2. Erna Weys 3. Lucienne Weys 1. Henk Vollenberg 2. Math Vollenberg 25-8-85 z ondagavond 1Erik Jacob s 2Ruud Kunen Leo Jacobs Paul Euypers Joël Séveno Theo Strijbos José Peeters 8. Marian Peeters 9. Irene Vollenberg 3. 4. 5. 6. 7o 26-8-85 maandagMATINEE 1. Jan Tielen 2. Henk Versteegen 3. John Versteegen 4. Caro Versteegen 5. Mart Vollenberg 6. Math Vollenberg Tzn 7innende Vollenberg 8. Astrid Vollenberg 9o Christian Broers 1. 2. 3. 4. Peter Duykers Jan Smonts Twan Fleurkena Bert Geerets 1. Hay Kersten 2. Bert Lenssen 3» Ger Peeters 20.00 uur 12.00 uur ONDERLING RUILEHi zelf doen, echter wel doorgeven aan Hub Str- AEMELDEN» BEDENK is in principe NIET MOGELUK Kan men echt onmogelyk zelf obei en beslist geen vervanger vinder ^f ruilen, dan ZELF de reserve— ober vragen en daarna doorgeven aan Hub Strybos. t I 1 ober je niet, dan moet een oollega speler/speelster daar voor opdraaien f11 n BESTUUR S.V. CASTENRAY ssssaasataaaanssasM S.V.C.- senioren O"

Castenrays dorpsblad De Schans | 1985 | | pagina 2