y JAARGANG NR. 14 WEEKBLAD 1985 Redaktie-adresCastelostraat 4 Inleveren kopy: .dinsdags 19.00 uur Nr. 30 9 a.ugustus 1985 Misdienaari: Zat. Di. en Wo.: Martijn en Joris. Zond. 8 u.,Do. en Vr.Marcel en Ranny. Zond. 10 u.Wouter en Iran. Zaterdag 10 Aug Zondag 11 Aug. 19.00 Antonius Drabbel» (coll.) GEEK ZANG. 8.00 uur Antonius Hubertus Janssen (coll.) 10.00 uur Voer alle overleden parochianen, t.e.v. O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand. GEENZAHGi Dinsdag 15 Aug. 19.00 uur Martinus Kuypers Woensdag 14 Aug. Donderdag 15 Au^**? 8.00 uur t.e.v.O.L.Vrouw van Altijddurende Bestand (K.) Tevens tot intentie van de offeraars. van Kuyck. PEEST VAK MARIA TEN HEKEL-OPNEMING (Viering a.s. Zaterdag en Zondag). Vrijdag 16 Aug. 8.00 uur Overleden ouders, Hein en Martinus Qaonts. n- ATTENTIE: Pastoor de Klijn van Tienray verzocht mij U «ede te delen dat er a.s. Donderdag 15 Augustus - het grote feest van Maria Hemelvaart, om 20.00 uur in de kerk van Tienray een pontificale H.Mis gecelebreerd zal worden door Mgr. Gysen, met aansluitend een lichtprocessie rond de kerk. Tevens dat er op Zondag 18 Augustus om 5 uur een pontificaal Lof zal zijn, door Mgr. Castermans. r 0 1 Voor ai uw dak-, zink- en ioodwerkzaamheden DAKDEKKERS BEDRIJF J. vt JONG Nusseleinstraat 26 Horst-America Telefoon 04764-1814 ssHfiris DORPSBLAD VOOR CASTENRAY KERKBERICHTEN

Castenrays dorpsblad De Schans | 1985 | | pagina 1