ZoapLs u vorige week in de Schans hebt kunnen lezen, organiseert de Jj.Y.B. op woensdagmiddag 5 juli a.s. eeo kinderaiddag Alle kinderen (dus ook kinderen van nietvledeor) van 0 jaar tot @o bet de basisschool zijn vanaf half 2-welkom*op het trapveldje aan. de Pastoor ^erheggens&'raat. '1: Hier worden 25 spelen opgezet uit de speelkar van de Pol werk plaats - De kinderen worden ingedeeld in 5 groepen: peuters, basis groepen 1, 2, 3 sa 4. Per groep zijn @r voor d© beste drie kleine prijsjes te winnen. Tegen sen geringe- vergoeding is er voor de kinderen friet, frisdrank en anoep te verkrijgen, voor de oudere koffie en vlaai, - t Om de puntentelling goed te laten verlopen hebben we een aan tal mensen nodigwe denken hierbij aan ouders, grote broers of zussen of gewoon iemand die tijd heeft en het leuk vindt mee te helpen (wal graag even doorgeven bij Cis, fel. 1373). Wij zijn er van overtuigd, dat de kinderen zich deze middag goed zullen vermaken, We verwachten dan ook een grote opkomst. Als het regent worden de spelen in het gemeenschapshuis opgezet. ï2Ö2Bïïi2S„SË2StE2£ÈSÊS5Hi£ Zoals u elders in deze Schans kunt lezea, wordt er een aktie op touw gezet door de Stichting Gemeenschapshuisom de gemeenteraad van Yenray ervan te overtuigen, dat ons gemeen schapshuis in 1986 verbouwd moet worden. Als uleden, het zoals uw bestuur net zo dringend nodig vindt, dat we eindelijk een fatsoenlijk gemeenschapshuis krijgen, geeft u dan gehoor aan de oproep van de Stichting Gemeenschaps huis eo komt ia grote getale naar het gemeentehuis in Venray op 4 en/of 9 juli a.s. (zie ook hat artikel van de Stichting Gemeenschapshuis) Het bestuur rekent op uw steun, het zal zeker de beslissing in Vanray beïnvloeden en hopelijk ten gunste van Castenray uit vallen - Fietstocht öp dinsdagmiddag 9 juli a.s. is er een fietstocht. De fietsroute en verdere informatie krijgt u in de Schans van volgende week. 1 984 het heili g j aar 1985 Het jaar van de jongeren. 1 986 Het jaar van de VERBOUWING KINDERMIDDAG KIIDEEM1DMG Woensdagmiddag 3 juli a.s Aanvang half 2 Georganiseerd door de LTB "f - V 3 L.V. B.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1985 | | pagina 9