Vanavond repetitie in hot gemeenschapshuisaanvang ^0. 00 pur Morgengaterdag 23 juni» houdt ooze fanfare weer de jaarlijkse financiële rondgang door het dorp. Bij deze Schans gelieve u een envelop met circulaire en taakopdracht as» te treffen. Wanneer u gebruik wilt maken van deze taakopdracht willen we u er op attenderen, dat de bovenste 2 briefjes ingeleverd moeten worden. Het onderste blad» waarop het woord "client" staat» be waart u voor uw eigen administratie1 Morgenmiddag worden vanaf 13.00 uur de enveloppen huis aan huis opgehaald. Bij droog weer gaaf dit gepaard met muziek van onze muzikanten. Een gedeelte van Castenray wordt met het gehele korps te voet afgewerkt. Hef resterende gedeelte gaat traditioneel met een vrachtauto van Vissers Oliehandel uit Horst. Op de vrachtauto bestuurd door Jan Hambagsaal onze blaaskapel plaatsnemen. Uiteraard hopen we van ganser harte, dat u onze financiële aktie zult steunen. We zijn er ons zeer wel van bewust, dat we als fanfare nogal eens een beroep moeten doen op uw vrijgevigheid, leemt u echter van ons aan, -dat dit pure noodzaak is. Het in standhouden van een fanfare is nu eenmaal vrij duur en veel onkosten worden steeds hoger. Daartegenover staat, dat steeds minder overheidssubsidie ontvangen wordt. Juist daarom is ook uw directe bijdrage een grote steun voor ons. Alvast hartelijk dank! Voor een vlot verloop van de Rondgang willen we vragen de en veloppen zoveel mogelijk klaar te leggen. Bent u niet thuis, dan kunt u eventueel de envelop bij de buren afgeven of bij een bestuurslid, U kunt in een dergelijk geval ook^zelf i?w bijdrage overmaken op rekeningnr13.87.06.158 t.nv. Fanfare "Dorps klank" Castenray U weet natuurlijk al» dat giften aan de Fanfare aftrekbaar zijn van de belasting. Concert te Meerlo In hef kader van de jubileumviering van Fanfare "Eendracht" uit Meerlo zullen we a.szondag een concert verzorgen in d® feest tent aldaar. Ons optreden ia gepland, van 12,50 - 13.40 uur, Vertrek 12.15 uur bij het gemeenschapshuis. Ons uit te voeren programma in Meerlo is als volgt: 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. Jubilissimo" "Hymne" "Capricieuse Recreaties" "Wo di© Wolga flieset" "She Acrobat" "Beat and Sweet" "KaiserjSgermarsch" Wis Laserome Meindert Boekel Cor Eee Hans Koldita Greenwood/Maas Max Leeman ia Randy Beck b Zaterdag 6 juli oud papier ophalen Zondag 7 juli Zomerfestival roet joekskapellenbarbecue» enz in de open lucht. Zaterdag 13 juli optreden in Duitsland. 8 F A N F A R E 0 Lid ler BtWAAH 'T

Castenrays dorpsblad De Schans | 1985 | | pagina 8