Op£2eP: öm de belangrijkheid Van de verbouw van het gemeenschapshuis in 1966 nog eens:v te 'henadruicken zal in de komende tiid naar de leden van de gemeenteraad toe emige aktie ondernomen. Over het 'hoe: en wat leest u onder de berichtgeving van de Dorpsraad en de Stg 1 Gemeenschapshuis De leden van het bestuur worden verzocht deze aktie1 s zoveel mogelijk te ondersteuïien met name door hun lijfelijke aanwezigheid als daar om gevraagd wordt Jeug;dwieierronde In de 'ploegdie op 12 juli as zal deelnemen aan de 11e jeugdwie- lerronde door Noord-Limburg is nog plaats voor een 3-tal jongens of meisjes in de leeftijd van 10, 11, 12 of 13 jaar. Heb je interesse, geef je dan snel even op bij Henk Stiphout, tel. 37 Asmaandag 1 juli gaan we voor de eerste keer oefenen. Van half zeven tot acht uur Bijeenkomst bij het gemeenschapshuis. Vakantie: In de week van 15 en 22 juli zal de Schans wegens redaktionele vakantie niet verschijnen. De laatste Schans verschijnt dus op vrijdag 12 juli en de eerst volgende weer op vrijdag 2 aug. Wilt u met uw berichtgeving hiermede rekening houden?! I ftKelei ice STG. JEUGDWERK '•-O V- REDAKTIONEEL n Abbey heeft oj a an 5 dag jjjuLtti '85 eert broertje gekken, We noemert hem TH ijS maktinus - HeA<bcu6 mRth en miojnm votienbefiQ 5605 CD \Zendfty Pekea erv mete£: ê&Z&t en fJennvj voüenbefög BBWaMWMMWwawwwWPi nrnmi-rwi-.mr-f m-V

Castenrays dorpsblad De Schans | 1985 | | pagina 6