knie was gegaan*- niet ver bezorgde, Vanaf dat momen eindelijke verlies uan 6 houten ballen in MerseloBinnen de kortste tegen een 3-0 achterstand. En waarschi jn- n als een Merselo-speel ster niet door haar uitkomt in de kompetitie. Ook bij het A-team (thuis een blessure* uit team en Niks stenen rackets, niks hou keren keek ons B-team aen tegen een 3-0 achterstand. En waarschiji lijk was het 4 - 0-geworden als een Merselo—speelster niet door haa. knie was nonaonniet verder kon spelen en ö/C het eerste puntje .t. -t gingen de partijen gelijk op en het uit- 4 tegen lvierselo (waarvoor slechts 1 is alleszins draaglijk te noemen, tegen Su/olgen) een 3-0 achterstand De achterstand kon (voorlopig) niet helemaal weggewerkt worden, want aan het eind van deze gezellige tennis-ontmoeting was de stand 5-4 in het voordeel van Swolgen, De blessure kwam hier op naam van Tomny Wienen, die in haar dames-enkel (ze stond op winst) door de ...enkel ging. Ze kreeg de afgelopen week de kans alsnog haar partij te spelen Heeft ze dat gedaan en gewonnen (op het moment van inleveren van de kopij nog onbekend), dan wordt de einduitslag 5-5. Het A-team gaat zondag naar Ysselsteyn om de Peelmeppers zoveel mogelijk punten af te snoepen. NBHet B-team speelt zowel zaterdag als zondag thuis. Resp. tegen Swolgen (inhaalwedstrijd) en Geysteren. De banen zijn dus - jammer, maar helaas - zowel zaterdag ais zondag van 10.00 tot 18,00 uur besproken, LADDEREN Door het te laat ophangen van de indeling voor juni - een slordige slordigheid onzerzijds - resteerde er weinig tijd voor het spelen van de wedstrijden, maanden-juli en augustus-duurt hebben we te verlengen tot 14 juli, ï/rn 13 juli is spelen van de ladderwedstrijden Omdat de volgende periode 2 besloten de huidige periode er dus gelegenheid voor het Het is niet de bedoeling van de T.C. geweest om door het houden van klubkampioenschappen de verzamelwoede uit te lokken, We hebben ml. de indruk dat er nogal wat ingevulde, maar niet ingele verde formulieren zijn# Sparen heeft echter geen enkele zin - je krijgt geen korting op de kontributie en dubbele ruilen kan niet eens. Dus, om ons een inzicht te geven in het aantal gespeelde wed strijden en evvoor het publiceren van een tussenstand s.v.p, zo snel mogelijk na een gespeelde partij de formuliertjes inleveren, OOIT GETENNIST? N00IT_GETENNIST? Hier volgt een belangrijke mededeling: Je kunt lid worden van onze^ klup en hoeft voor dit jaar maar de helft van de kontributie te betalen Dit geldt van 1 juli 1985 tot 1 januari 1986. Ben je jonger dan 18 jaar: 37,50 kontribuite 25,-- inschrijfgeld. 25,-- inschr. Ben je 18 jaar of ouder 62,50 kontributie Maak gebruik van deze aanbieding en breng de zomer sportief door. Meer inlichtingen kun je krijgen bij: M. Classens, Castelostr-. 30, tel. 1822. e t* <z <z (leeftijd vanaf 12 jaar) J. Keysere, Kreuzelveg Horst. Telefoon 04787 27 603 J tïs t* is r*? e? r~i ri 1 m r~i n /r hnt 4- 4 w w u W v W A. X X e CS u I J l TENNISKLUP 222E™22£iïini2

Castenrays dorpsblad De Schans | 1985 | | pagina 5