0PK0BP! Op de gezamenlijke vergadering van dorpsraad, Stichting Gemeenschapshuis en gemeenteraadsfrakties op 13 juni jl. is gebleken, dat i.v.m. de bezuinigingen het nog niet zeker is dat de verbouwing van het gemeenschapshuis wel zal doorgaan in 1986. De raadsleden zijn er door dorpsraad, Stichting Gemeen schapshuis en onze verenigingen nog eens op attent ge maakt hoe noodzakelijk de verbouwing voor ons allen is. We hopen dat dit voldoende indruk op hen heeft gemaakt. Om de CD.A,-fraktie (raads-fraktienog eens te bewegen in ons voordeel te beslissen, wil de Stichting Gemeen schapshuis nog eens oproepen aktie te ondernemen vóór de C.D.A.-fraktievergadering van donderdag 4 juli a.s. De verenigingen worden opgeroepen om aan deze aktie.steun te betuigen en worden hierover nog benaderd door' de /St.'lE Gemeenschapshuis Voor a! uw dak-, zink- en ioodwerkzaamheden DAKDEKKERSBEDRUF Nusseïeinstraat 26 Horst-America Telefoon 04764-1814 De beslissing of de verbouwing in 1986 plaatsvindt, dan wel verschoven wordt naar 1987 vindt plaats in de gemeente raadsvergadering van 9-juli_a1s_1_om_1-9i30_uur in de raads- Daarmee onderstrepen we dan nog eens de noodzaak van de verbouwing in 1986. We zullen deze laatste strohalm met zfn allen moeten aangrijpen. ^2§-Ï2^_9_juli_om_29^32J122_iS_2£^2££l£2§2i_IS£„ket (jëieeniêhuiiTTTT"" De dorpsraad. Donderdag repetitie; aanvang 19-45 uur. DORPSRAAD IËi22l22lÏ22l222l?22£~ 2lIl22˧ïiII_ï!!IHIl22llY££S®2_i2„22_&222i_S2&£iii3££ S£fil£_IIl£lïl2lll£2i2i„Ii2ZI®„ï2E£2~~ 1 DAMESKOOR -..'V it

Castenrays dorpsblad De Schans | 1985 | | pagina 2