Lang hebben we op jou gewacht en heel vaak aan jou gedacht, daarom zijn we nu zo blij, met onze C:Jandra erbij. Peter: Ome Henk Meter: Tante Irma Bij het H. Doopsel ontvangt zij de namen: Sandra, Irmgard, Hendrika, Maria tm assens Vlassens- c/ran&ts ^#«4 0'ola da en tcamoac hack anan 18 juni 1985. 5811 AB Castenray, Horsterweg 41 OPROEP AAN ALLE INWONERS VAN CASTENRAY Verbouwing gemeenschapshuis Castenray Op 13 juni heeft er in het Gemeenschapshuis een vergadering plaats gevonden, waarbij de gemeenteraadsleden, de dorpsraad, afgevaardig den van de vernigingen het bestuur van de stichting aanwezig waren. Het doel van de vergadering was om de gemeenteraadsleden op de hoogte te brengen van de ongerustheid bij de bevolking ten aanzien van de verbouwing van het gemeenschapshuis. Deze ongerustheid was ontstaan, omdat B. W. voorstelde om het Gemeenschapshuis Castenray niet in 1986 maar in 1987 te verbouwen. Dit voorstel wordt in de raadsvergadering op 9 juli a.s. behandeld. Afwegingen vinden momenteel plaats in de diverse fracties van de gemeenteraad Demonstratie Om voor Castenray een gunstige wending aan deze problematiek te geven, worden alle inwoners op 9 juli a.s. om 18.30 uur, dus vóór de raadsvergaderinguitgenodigd voor het gemeentehuis in Veriray te demonstreren tegen het voorstel van B. W Aan alle raadsleden zal een petitie worden overhandigd, waarin dui delijk wordt gemaakt waarom de verbouwing in 1986 moet plaatsvinden en niet in 1987 WIJ REKENEN OP UW STEUN!!! TOT ZIENS OP 9 JULI A.S. OM 18,30 UUR. N.B.: De besturen van de diverse verenigingen worden binnenkort geïnformeerd over de opzet van de demonstratie. Bes tuur S tgJeugd- en Gemeenschapshuis.- QCi cm

Castenrays dorpsblad De Schans | 1985 | | pagina 10