vaö juni 1985 bij van Khee 1. De voorzitter opent de vergadering 2. De notulen worden doorgenomen. Opmerkingen zijn; a. Voor bet opknappen van de rustbanken hebben zich geen vrijwilligers gemeldMen zal proberen hiervoor toch enkele personen te vinden die dit karweitje op willen knappen. b. Vlaggemast. Na informatie over materialen en prijzen van een vaste vlaggemast op het dorpsplein wordt besloten tot aanschaf van een alluminium konisch toelopende mast, daar deze het minste last van weersinvloeden heeft. c. WegbewijzeringBij nader inzien komt men terug op het advies van de vorige vergadering omdat men vreest dat hierdoor het dorp Veulen extra belast wordt door verkeer met bestemming Castenray. Men besluit de situatie te laten zoals ze is. yï yl ?V f'; d. De kaasboer, die op donderdagmorgen Castenray bezocht, komt niet meer. Dit vanwege te geringe verkoop. 3. 4. Mededelingen a. Truck speelveld. Tekening en materialen zal worden gele verd door de gemeente. De bewoners zorgen voor het bouwen en plaatsen ervan. b. Mevr. Saris stopt met haar werkzaamheden voor de Schans. Mej. Meggie Seykens is bereid haar taak over te nemen. c. Er is een uitnodiging ontvangen voor receptie van de korfbalclub op 22 juni a.s. Deze zal worden bezocht. opgelegde ook de dorps- de verbouwing Verbouwing gemeenschapshuis. Ook Venray ontkomt niet aan de door de overheid bezuinigingen. De Stichting gemeenschapshuis en raad zullen echter alles in het werk stellen om in 1986 door te laten gaan. 5. Rondvraag. 6. De De Camping PeplinkhuizenDoor aangrenzende bedrijven tegen het stichten van een camping bezwaar gemaakt. De dorpsraad wordt gevraagd deze bezwaarschriften te onder steunen. Indien de bezwaren gegrond zijn, zal de dorps raad deze bezwaarschriften zeker steunen. volgende vergadering wordt gehouden op 15 juli a.s. voorzitter sluit de vergadering. 4 RAMEN-DEUREN SCHUIFDEUREN VERANDADAKEN - - va: >OR NIEUWBOUW EN RENOVATIE ALUMINIUM ramen, geïsoleerd. Geen condens. Kleur naar keuze. KUNSTSTOF ramen, svsteem Stöckel wit/bruin. Unieke Afdichting. Practisch elke vorm, elke afmeting en COMPLEET AFGEWERKT. Vergelijk prijs en kwaliteit!!! Horsterweg 31 5811 AA CASTENRAY 04787-481 4 \T s. V 'ï- 1 2 DORPSRAAD I I

Castenrays dorpsblad De Schans | 1985 | | pagina 2