JAARGANG NR. 14 WEEKBLAD 1985 RedaktAa—adres Castelostraat 4 Inleveren kopij: dinsdags 19.00 uur Nr. 25 21 juni 1985 Misdienaars: Zat. Di. en Mo.: Guido en Roel. Zord. 8 uur, Do. en Vr.: Martijn en Zondag 10 uur: Marcel en Ronny. 22 Juni 19.00 uur Job,an. van Dijk Zondag 2 3 Juni 8.00 uur Voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van. alle paro Altijddurende Bijstand 10.00 uur Pieter Jan Alfonsus Reynders (coll.). chianen, t.e.v.O.L.Vrouw van uni vanwege uitstapje met de bejaarden) Woensdag 26 Juni 8.00 uur Geert Classens f jrd. voor Ger Janssen j int. offeraars 2? Juni 19.00 uur Maria Brouwers-Buisman (best. door de bejaardenver. Vrydag 28 Juni 8.00 uur Voor overleden familieleden (K.) Zondag kwam In en tegen Door hard we stand van 5 maar Oostrum trouwens? g trok O/C als Komende zond achter ligt,, met stenen r Het A-- te am van 14 dagen want net als rare kapriol We zullen we alleen het B Oostrum werd rken en goed - 2 in het v kwam via op es peel de dri nog aan het ag gaat het dat-* de tenn ackets en ho peelt zondag geleden uit bij voetbal en uithalen 1 zien,. U oo team in ak een s t e n n i oordee het s ese t te langs t B-team issers uten b de ee werd is bij panne s was 1 van cherp rs te e end kijke er - allen rs te gewon tenni tie. nde wedstrijd gespeeld, weliswaar een tussen- Oirlo/Cast. gerealiseerd, van het racketiwaar zit dat rug tot 5-4. ïn de laatste wedstrijd en de winst was binnen, n of Merselo echt zoveel jaren zo gaan de geruchten- nog spelen thuiswedstrijd; tegn Swolgen, waar- nen. Maar dat zegt niet zoeveel, s het balletje rond en kon soms k??? Een keer tussen 11 en 6? u. ..V i ry Af i-, Aw *v 1 v •*v t M V- x. ■V I R u u DORPSBLAD i VOOR CASTEN RAY .J.. KERKBERiCHTEN - S TENNISKLUP K 0,9 r 0 R.e C3-? vu V-;

Castenrays dorpsblad De Schans | 1985 | | pagina 1