3 r^ t Persoon n s c h a p Afgelopen1 zaterdag vond tijdens de feestavond in kluplokaal van Rhee de met de nodige spanning gepaard gaande ontknoping plaats van het pers, kampioenschap 1 984-1 985 Jos Wismans liet ef in de openingspartij tegen Tt ipho|?i die al 1 een bij wins t nog een kans had op de eerste plaats, geen twijfel over bestaan, wat zijn bedoeling was. Zelfverzekerd en beheersd stevende hij recht op de overwinning af. Voor hem was het nu wachten op het resultaat van de partij van Huub v. Rhee jr., die moest aantreden tegen de voor de eerste plaats kansloze Wim Strijbos. Him vervulde zijn sportieve plicht echter op voortreffelijke wijze en speelde Huub, die be paald niet vrij van zenuwen was, naar een kans loze nederlaag kampioenschap. VO /f m i m r ru ok 'f W\ t\ lASpK'&iks ••rfc he t goed op dreef, dat Dit betekende voor Jos De 2e plaats voor Huub kon nog in gevaar komen, als Piet Emonts zijn partij tegen Jos Duykers in winst zou omzetten. Jos was deze avond echter zo hij in een mum van tijd zijn caramboles bij elkaar speelde met als ge volg, dat Jos, Piet, Wim en Toon ex aequo op de 3e plaats eindigden Uit de be sl is singsweds t rijden kwam Jos ui te inde lijk ais de s ter ks te tevoorschijn, zodat de einduitslag werd: Ie en kampioen 1984/*85 Jos Wismans 2e Huub van Rhee Jos Duykers. gemiddelde in te schroeven, De beker voor degene, procentueel het meest die znn op de afgelopen kompetitie w ist i n g >Ji u u b van R h e e 34,65%)e Heren prijswinnaars, nogmaals van harte gefeliciteerd. Ma de prijsuitreiking klommen de dames in de keu om te trachten Ria Strijbos van haar barak troon te stoten. Dit lukte, ondanks de vaak meest onhandige manoeuvres, wonderwel. Ria deed zelfs zóver afstand van haar troon, dat ze op de laatste plaats terecht kwam. Haar op volgster werd Marian Houwen en zij mocht derhalve de bloemen en de kusjes van Leo Cox in ontvangst nemen. Als 2e eindigde Mia Dinghs en ais 3e Marly Wismans. Dames, gefeliciteerd. Graag willen we langs deze weg Trina en Hub, die een voortreffelijke gastvrouw en gastheer waren, nogmaals hartelijk danken. J aarvergadering: De jaarvergadering is gepland op donderdag 20 juni. De agenda voor deze vergadering ontvangt u tijdig. Nieuwe leden: Belangstellenden voor de biljartsportdie aan de kompetitie 1985/'86 (aanvang begin s e p twillen deelnemen, k u nnen zich tot en met de jaarvergadering(20 juni) aanmelden by secretaris Ger Houwen, texjuo a in het kluolokaal. Wilt u eerst wat meer inlichtingen, dan kunt u ook bij Ger terecht. OOK DAMES Z\fN VAN HARTE WELKOM! u je J w r* t - - *1 •s- - 'i.i j' '- x w -c yi mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm BILJARTKLUP i 12 r Wt r

Castenrays dorpsblad De Schans | 1985 | | pagina 3