19 DEALER VOOR ZUiD-NEDERLAND Castenrayseweg 14 5808 AG Oirio -Venray Tei: 04787-266 ook zaterdags geopend aspergemessen en aspergekistjes Voor a! uw dak», zink- en loodwerkzaamheden DAKDEKKERSBEDRIJF «JONG Nusseleinstraat 28 Horst-Amerloa Telefoon G4764 -1814 4 LAND- en tuinbouwartikelen VERSLEIJEN C.V. uiêi

Castenrays dorpsblad De Schans | 1985 | | pagina 19