S V. CASTENRAY ONDERLING TOERNOOI VOETBAL KORFBAL ZATERDAG 25-5-1985 PINKSTER - ZATERDAG* yppr de JEUGD8 SPORT - SPEL AKTI VITEI TEN ALLE AKTIVITSITM SPELEN ZICHAP OP* SPORTPARK DE ESESAKKS1 lI TEAM INDELING ONDERLING TOERNOOIVOETBAL TEAM A 3» 4* 5. 1. Niek Buddiger 2. Tonny Camps Ron Drabbels Twan Fieurkens Mart Geerets 6. Herwin Geilings 7.'Theo Houwen 8. Toon Knoops Ruud Kunen 10. Jan v, Rhee 11ïïuud v. Ehee 12» Theo Strijhos 13. Wim Strijbos 9. TEAM B 2 3. 4. 6. 9. 10» 11. 12. 13. J an - Arts Jos Buddiger Marcel Classens Leo Drüggen Peter Duykers Bert Geerets Mike Kis even Gap Peeters Bené Rambags Car0 Verste egen John Versteegen Hay Weys Mark Geilings TEAM 0 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 1 3. Joos Classens Rsné Buykers Pist Mass Bert Lenssen Jan Pesters Jao Seyke ns Joel Séveno William Steeghs Gesrt Stiphout Jan Tielen Henk Vollenberg Roger Weys John Reynders TEAM D TEAM 2. 3. 4. 5. 6» 8. 9. 10. 11. 12. 13. Mart Balbussen Wim Classens Leo Cox Mark Donders Erik Jacobs Wim Kunen Ruud v. Rhee Henk Stiphout Math Vollenberg Math Vollenberg Prank Weys Staffan Weys Jao Wisroans Tzn 1 2. 3. 4. 6 9» 10. 11. 12. 13. Henk Arts Hay Balbussen René van Bergen Christjan Broere Huub Cleven Rob Dassen Jan Ssonts Jos Heidens Jan Houwen Karei Houwen Leo Jacobs Henk Versteegen Jan Vollenberg - AFMELDEN ALLEEN BU H. STRiSBÖS, tel. ?22 - INDIEN ES IEMAND NIET BIJ STAAT (b.v. van onze niet-spelende leden) DAN KAN MSN ZICH NOG AANMELDEN BU H. STRIJBOS - INDIEN ER IEMAND ABUSIEVELIJK TEVEEL :U STAAT s.v.p. GAARNE MELDEN BU H. STRIJBOS - I.v.m. afhieldingen e.d. bestaat de mogelijkheid dat de team-indeling gewijzigd wordt WEDSTRIJDSCHEMA ONDERLING TOERNOOI - VOETBAL -+!+! 12.00 - 12.30 uur 12.30 - 13.00 13.30 - 14.00 14.30 15.30 16.00 15.00 15.00 - 15.30 16,00 16.30 16.30 - 17,00 17.00 - 17.30 A - B C - D svc ave PENALTT BOKAAL E - A B - C oranje oranje PENALTY BOKAAL D - E A - 0 blauw svo PENALTY BOKAAJL B - D oranje C - E svc - oranje - blauw team B C - svc - ave team B - oranje - oranje team E - blauw - oranje 1 2 1 2 1 2 1 PENALTY BOKAAL s afkampen A - D B - svc oranje 1 fel PENALTY „BOKAAL2 - iedere epeler neemt Twrratei- neDoen gaan afkampen afkampens - rondes van 3 P - blauw - svc 2 penlty'e, die de meeste penaltys benut - rondes van 3 penalty®Sj die per ronde de meeste benut hebben door naar een volgende ronde, penalty's worden genomen maakte op volgorde zoals vermeld in de team-indeling S 0 7 e; i s t t iimm 1 t zs ss im ss I ssssass ««ssss r-: f" ssssïss^sxsssssssssia ssssstessstasasssssaesss» f f v SC &t 3£ SS.*?.SE 35. SS SS SB 1 32 235 '4 «e n>«w -vw.% -**3 V Z*2i>Ht9èri*UX*i cstc-rMt* am*H5K».mm «bb *fKWK w>w«f o»-s f*»**" 8» u e e £S O fc C

Castenrays dorpsblad De Schans | 1985 | | pagina 14