12 kant van de Intussen was een gelijkspe dus niet vee nog penibel >na een groot een verlaten Hierna trokk en bij de vel we nog tweern Jac. Wismans en Nico Buddiger w het laatste fluitsignaal werden we een muzikale hulde. Fantast! Ook een woord van dank aan onze hebben jullie doocr je aanwesi We hebben nog één .doel voor oge paal raak, b e k e n d d 1 genoegen 1 meer mis toen ou dC misversta doel kans en we het e kansen, aal juiche aren de do we in de s c h H a trouwe su heid onze n. 3 8 Punt at concurrent Leunen 3 met had moeten nemen; er kon gaan. Eenmaal werd het astenrayspeler Henk Baltussen nd in onze achterhoede voor zag naast te schieten, spel volledig naar ons toe die zich voordeden konden n elpuntenmakersDirekt na bloemetjes gezet en kregen rtelijk dank daarvoor, pporters. Steeds opnieuw jongens gestimuleerd, en halen. (P.S.: op de voorpagina van de Schans van de vorige week ontbrak de naam van John VersteegenVolkomen ten onrechte, want John maakte het afgelopen jaa.r wel degelijk deel uit van de hoofdmacht van S.V. Castenray en zonder John en sponsor CAFé VAN,RHEE sou dit team heo nooit zover gebracht hebben. Ere wie ere toekomt!!!! Red.) Merselo 9 - Castenray 2 _Jk^L Castenray 2 leed afgel degradatie-duel tegen Merselo, Beide ploegen speeiden een So.ec.ii-e wedstrijd, maar deugeed-zwarten streden voor hun laatste kans en dat was aan de inzet en instelling te merken. Castenray daarentegen speelde met name xn de tweede heift^met een onbegrijpelijke matheid en zonder een greintje overtuiging. De ploeg: wankelt momenteel als een aangeslagen bokser door de ring. Wie dient, de genadeslag toe of wordt de gong geluid voor het zover is? En zo slecht zag het er in de beginfase van deze ontmoeting nxet eens uit voor S.V.C, 2. Onder leiding van een uitblinkende Theo Houwen werd het Merselo-doel bestookt met snelle, directe aanvallenwaaruit doelpunten hadden moeten vallen» Hg.ar ij-amc Weys, Math (Tzn) Vollenberg, Theo Houwen en René van Bergen slaagden er niet. in uit kansrijke posities te scoren. Toen Merselo in de dertigste minuut bovendien nog heel geiukvig aan een doelpunt .kwam, zakte Castenray ongelofelijk ver weg. De vraag is. nu, of de ploeg zich nog een keer kan oprichten en met dezelfde bezieling en inzet gaat spelen zoals in de eerdere duels tegen Sparta, Melderslo, fi.E.C, en Wans sum En pikte men niet in een eerder duel kampioenskandidaat C.t.o. een puntje af? Of worden we dan toch met zijn allenj voer voor psychologen?" O S (knarsetandend) GAR 7 VIS. .VIS. .Vla. .VIS.. y; Ook voor,degenen, die niet vap vislucht'houden, is er iedere donderdag van 09.00 - 10.00 uur vis verkrijgbaar op het dorpsplein,. Vis moet.vis doet Je goed!!!!! m

Castenrays dorpsblad De Schans | 1985 | | pagina 12