9 Sinds die tijd bekleed de heer P. Keizers deze functie. Tellen we nu alles bij elkaar dan blijkt onze vereniging 19 jaar te bestaan. We zijn als bestuur al onze voorgangers en leden dankbaar voor alles wat zij voor de bejaarden hebben gedaan, want zij zijn het, die onze vereniging hebben gemaakt tot wat het nu is. Men kan reeds lid worden op zijn/haar verjaardag» De contributie bedraagt voor een alleenstaande 10,- en voor een echtpaar 15i~ Momenteel telt onze vereniging ca* 65 laden. Voor de meeste activiteiten wordt van de gemeente subsidie ontvangen, die telkens wordt berekend op 'basis van het aantal deelnemende personen. Voor leden die nog geen 65 jaar- zijn, wordt echter geen subsidie ontvangen. Van de activiteiten» die door onze vereniging bedreven worden, zijn liet meest vermeldenswaardigs - de wekelijkse kaarmiddag bij H» van Hhee# Deze wordt meestal door zoln leden bezocht# - het wekelijkse volksdansen in het Jeugd- en Gemeenschapshuis» Mier wordt door een vaste groep van ?M personen aan deelgenomen.. - de spelffliddagen, welke gezamenlijk met de Oirlose bejaarden wordt gehouden# - de jaarlijkse dagtocht» Daarnaast wordt enkele keren, per jaar het kerkhof en de omgeving van de kerk aan een onderhoudsbeurt onderworpen. Kaast deze vaste activiteiten wordt er regelmatig aan incidentele activiteiten, deelgenomen. Afgelopen winter werd nog door 5 van onze leden meegewerkt aan een door de Gemeente- Vertray opgezet -bevolkingsonderzoek. Momenteel wordt de mogelijkheid van 50' - discohals onderzocht .vvvti v «r- V AA

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 9