BEJAARDEN VERENIGING T 7 8 De vereniging is erg dankbaar voor het initiatief van degenen welke in 1919 onze club hebben opgericht» Wij wensen de "Schans" een lange toekomst en danken de reöakiie voor de ruimte welke zij wekelijks in hun blad voor onze vereniging inruimen. Het blad is goed verzorgd en voldoet in een behoefte* Van harte gefeliciteerd met het 10-jarig bestaan» Succes voor de toe komst en bedankt voor het verleden. 4 V Zoals alle verenigingen, wil ook de bejaarden vereniging haar steentje bijdragen in de jubileum schans We willen het hierbij hebben over het ontstaan van onze vereniging» Tot onze srijt is er van de oprichting in ons archief n iets t e vindenmaar dankzij het prima geheugen van onze oudere leden zijn wij er toch uitgekomen» Volgens deze mensen is de oprichting geweest in het jaar 1962» Het eerste bestuur bestond uit P« J. SteeghSi voorz1iter P Philips e nmevr ouw E. van Rhee-Brabbels, leden en mevrouw Steeghs- Henkens, secretaresse. Zes jaar later volgde de heer <T* Ma.es tot voor zitter gekozen.» Hij ver vulde deze functie tot 1971» Daarna volgde de heer J. Duykers hem op en deze bleef het voorzitter schap uitoefenen tot 1980. V i WjB WH» u* *r*

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 8