s -Maast de vele verenigingen en clubs bestaat er in ons dorp ook een korspeneej: "De Aid Prinee Kompeheej" Toen er in de zeventiger jaren al zo'n 15 aid prinsen waren, hebben die hun adelijke koppen bij elkaar gestoken en besloten zich te formeren tot een groep* Alle aid prinsen zijn lid van de kompeneej en stellen zich enkele dingen ten doel. Op de eerste plaats trachten zij zich dienstbaar ®&k.en bij het jaarlijks terugkerend carnavals» gebeuren, ter ondersteuning van de Organiserende carnavalsvereniging. Men dehke hierbij aan organi satie en jurering van de optocht» Op de tweede plaats willen ze de band met het carnavalsgeheuren niet geheel verliezen door op of rond de carnaval een keer bij elkaar te komen en wat te praten over het jaarlijks evenement» Op^ de derde plaats is net gebruikelijk dat de aid prinsen met hun echtgenoten teikenjare een feestavondje bouwen waarop dan vaak oude herinneringen worden opgehaald» Het- geheelvormt een redelijk gelijk gezelschap hetgeen een gevolg is van de gelijkheid xn optreden en kunnen, tijdens ieders regeringsperiode, want texkenjare zingen de knuppels en kiauppelinnekészowel bi-f de in stallatie alswel bij het aftreden van de Prins: "JBonne goeie hebbe weel nog me gehad". 'Dus verschil is er niet» Toch moeten wij de opmerking plaatsen dat wij niet als echte vereniging of club bestaan» Wij zijn zoals de naam zegt een kompeneej van oud- gedienden en als zodanig moet men ons ook blijven zien» Al onze leden hebben het "voorrecht" genoten als prins te mogen fungeren tijdens een Carnavals3aar Als clubof vereniging hebben wij geen rechten en plichten, hetgeen echter niet wegneemt dat wij graag van de gelegenheid gebruik maken De Schans te feliciteren met hun jubileum. De Pririse Kompeneej 1 A JMMSë uwmpèmëj

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 6