5 RebaktieDorpsraad, sorry dat ik eerst aan de jeugd denk* Ook jullie mogen natuurlijk trots zijn op deze 10 jare De Schans is iets zo vanzelfsprekends geworden dat men de waarde ervan misschien niet goed meer schatten kan* Tróuwe ris laat de lezers zelf daarover maar oordelen! Enkele van die lesers zijn wij, ver van Castenray wonend,. In Dommelen is zoiets als een weekblaadje niet.», en dat mis je dan» V/eg direkte informatie - weg dorpsverbinding, je moet alles Vragen hier. Nu lezen we de Schans natuurlijk wel met andere ogen dan toen in Castenray De een kijkt alleen, naar de voetbaluitslagen van zijn vroegere vriendjes, een ander naar berichten van VrouwenbondStichting Gemeenschapshuis en dergelijke en de laatste naar school-parochie-dorpsraad-carnaval en meer algemene berichten, begrijpt wel wie. Alle vroegere en huidige medewerkers(ster®) aan de Schans (Thea, Gerda, rïiKy, Kart Piet, denk, e.a.?) van harte proficiat met dit resultaat» Castenray gefeliciteerd met het behalen van het 2e lustrum en... ga zo door! Nog vele jaren een bundeltje informatie "Schans" gewenst, dan blijft ieder op de hoogte. Groetjes aan alle inwoners van Castenray, Fb.ru GRaaijiaakers Narcislaan 9 5551 AP Valkenswaard. Dommelen. ÏK

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 5