r Redaktie "De- Schans" inwoners van Casfenr&y, Op het verzoek om een stukje te schrijven in De Schans, extra uitgave, 10e jaargang, ga ik graag in. Het eerste wat me te binnen schiet is: «Is dat alweer zo- lang geleden?» Het tweede: Redakti©, Dorpsraad en de gehele Castenrayse dorpsgemeen schap van harte gefeliciteerd met dit jubileum. Tijdens de bewuste parochievergadering bij de oprichting van de 1e worpe- Parochieraad (ongetwijfeld weet de huidige redaktie de historische .feiten beter uit hun archief op te duiken dan ik zo uit mijn geheugen) in cafe-doelhuis van "de koster"werd het idee ran een dorpsblad geboren, chea Druggen, Piet Smonts, Mart Vissers en. ondergetekende togen aan het werk. De naam "Schans" werd uitgevonden (door Vollenberg en Mart bissers wist op -de Sociale Werkplaats Venray een prachtige "kop" voor het blaadje te versieren. Piet Emonts kon etencillen en de kantoorruimte van "den bond» in Caetenray werd «het hoofdkwartier van de Schans». -vater genoten de redaktieleden gastvrijheid ten huize van faa. Saris i;n. de CastelostraatAls mede-oprichter van de Schans had ik toen niet in de gaten welk een toekomst dat blaadje tegemoet ging! oij de opzet en organisatie bleek êên ding van essentieel belang, al. ae distributie. Wie -zon dat doen? Gedacht werd aan de schooljeugd: de be klas. Wat daaruit voortgekomen is, vind ik nog steeds het beste bewijs van gemeenschapszin. Van jongeafaan leert ieder een beetje zorg dragen voor het gebeuren in het dorp. Fantastisch, jongens en meisjes, wat jullie in die 10 jaar voor Castenray gedaan hebben. Soms was het nog gezellig ook, vooral in de vakanties als de Schans per auto rond gebracht moest worden! Arm Renaultjej en de verkeersregels werden ook al niet te best nageleefd» Alle jongens en meisjes die ooit mee zijn gereden weten wel. waar over ik praat! Hi? jullie zelf al lang een functie in een vereniging hebben, (wie zit ::?r in Castenray GOU niet in een vereniging?) besef je misschien -de waarde van zo'n weekblaadje nog beter dan toen». v

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 4