flP Noor 39 Namen noemen is natuurlijk moeilijk, vooral als je iemand vergeet of &s deze gebeurtenissen zich afspelen in een periode voor je eigen betrokkenheid in het Castenrayse gebeuren. Zeker denken we nu ook aan de eerste lesgevende aan de school in Castenray. Ten eerste Herman Vollenoerg. «jarenlang bepaalde hij het gezicht van het onderwijs in Castenray* V/ie van de oudere generatie Castenrayers heeft niet"bii meester Vollenberg op school gezeten» Herman Vollenberg kwam van Oirlo, waar hij toen als onderwijzer werktenaar Castenray. Hij werd de eerste hoofdonderwijzer* Ook leraar werd de heer Thij v.d. Voort uit Tienray. Hij was ook de maker van het Caaels lied. Verder stond voor de 1e en de 2e klas juf Derksen uit VenrayDe heer H. Vollenberg overleed een vijftal laren geleden in Horst» Opvolgster van juf Derksen werd rond 19^0 Juf Drent. Over deze beginperiode van het onderwijs in Castenray is natuurlijk veel te vertellen» Als schoolbestuur hopen we in een later stadium toch nog eens alles uitvoerig in een boekje te zetten. Ook foto's van die oeginperioüe en gegevens hierover zijn van harte welkom bij het school bestuur (ook op uitleen basis). Personen uit die beginperiode zullen gevraagd worden om gegevens over het v/el en wee van de school in die tijd» In de naoorlogse tijd zijn het vooral"de pastoors Hieter, Geurts, mijens en Arts die het beleid voor een deel oepalen aan de school als voorzitter Bekende onderwijzers uit die tijd zijn; Vollenberg. v. Heugten. Pesters, Wijnhoven, van Etten, Dietss, juf Marcelloe juf Pijpers, juf Gielen e.a. In een nog later tijdstip vooral P. Hennen G. Saaijmakers, juf* A» Rongen en juf D« Camps, xn 1951 gaat een lang verwachte wens van Castenray in vervulling. Voor het eerst kunnen de Castenrayse kleuters naar- een eigen kleuterschool. Gestart wordt in een gedeelte van het patronaat. Pastoor Pieter en Petje Steeghs hebben bij de gemeente hemel en aarde bewogen oei in Castenray een kleuterschool te krijgen» De eerste .hoofdleidster wordt juf. jjq Kuiper uit Horst» Deze overleed enige jaren geleden. Opvolgster van juf De Kuiper wordt juf v. Beej-en eveneens uit Horst» Deze werd weer opgevolgd door juf Marlet Brouwers uit Horst» Intussen naderen we de datum van het schoolbestuur in sfc1entmgsvormgescheiden van het kerkbestuur. Voor het eerst komt de scheiding school - kerkbestuur ter sprake op de ouoerayond van 12 sept. 19?V» Op deze avond, georganiseerd door het onderwijzend personeel, komt als eerste noodzaak naar voren de oprichtine van een oudercomité. bit comité aal de noodzaak of uitvoerbaarheid van scheiding school - kerkbestuur onderzoeken» oktober 197^ wordt het oudercomité difinitief opgericht. Op 16 jan. 1 3 de presentatie van het oudercomité aan het schoolbestuur stemt ae,. s ch o ol-k erkbe st uur in met de vorming van een schoolbestuur in stichtingsvorm»

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 39