3 7 enz. Verder kwam er nog een biljart en tafeltennisspel boven water van een vroegere jeugdvereniging. Mevrouw Geerets werd onze eerste voorzitster en ïruus Taeken werd onze Peettante (zie geboortebericht v.d. Tijdverdrijvers De eerste leden hebben zelf de naam aan hun vereniging gegeven door middel van een prijsvraag. De origineelste naam werd ingezonden door H. Stiphout nl. De Tijdverdrijvers. In het eerste jaar hebben de tijdverdrijvers hun spelavonden gehouden op de bühne in het Gemeenschapshuis en bij mooi weer werden er fietstochten gehouden Ir, het jaar 1977 werd deelgenomen aan de Jeugdwielerronde, werden de bekende spel- n en werd de eerste Doe- week georganiseerd. Maartensvuur werd het eerste jaar groots opgezet. n het jaar 1977 zijn ook onze Pumpies opgericht, dit waren jongens van 10 tot 12 jaar. Ook het St 1978 t/ia 1981 In al deze jaren zijn weinig veranderingen aangebracht, maar wel de activiteiten uitgebreid b.r. eigen discotheek aangeschaft, draaien van films, handenarbeid, spelavonden, droppingen, fiets* tochten, Uitwisselingen, bezoeken vdbuurtkermissen5 zwemmen discobals, oudpapieracties, kienen, kindermarktkerstavonden, bloemen- acties, danseursus, jongmegjesbal StMaart ensvuurj eugdwi elerronde tafeltennis, kwisavonden en de ons bekende Doeweek» Bij gelegenheid van ons vijfjarig bestaan- hebben we een jongerenmis gehouden. Inmiddels is de voorzittershamer overgedragen aan H. Dinghs. Onze vereniging telt momenteel 90 leden. We hopen nog jaren door te kunnen werden met de leiding, het jeugdbestuur en niet te vergeten de ouders van onze jeugd die trouw iedere zaterdag en zondag als "oppas" fungeren. T

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 37