36 De leidsters werden door andere vervangen. Momenteel zijn er nog 2k leden en vier leidsters, m.n. Marion Duykers, Petra Geerets, Mia Vullings en Jose Peeterb* De clubavonden worden gevuld met sport, spel en handenarbeid. Speurtochten worden in andere dorpen georganiseerd. Een keer per laar wordt een kienavond gehouden. Aar, de sportdag in Leunen wordt"niet meer deelgenomen* Jaarlijks wordt nog op 'kamp gegaan. De contributie bedraagt 12,50 per kind per jaar. De K.J.B. is nu in samenwerking met de "Tijdverdrijvers" S.J.W.C. De S..J.V/.G. heeft een bestuur waarin twee leidsters zitten van de- K.J.B. De buurtkermissen worden gezamenlijk bezocht. Met Sint Nicolaas wordt er door ieder kind een pakje gamaakt voor een ander kind, en Sint Nicolaas komt dan ook op bezoek. Verder wordt er met kerstmis een kerstavond*gehouden, waarbij de beiaarden ook uitgenodigd worden. Voor zover we hebben kunnen nagaan zijn er nog de navolgende leidsters geweest: (zijn we iemand, vergeten, neem het ons dan niet kwalijk) elite Dinghs, Nellie Cremers, Truus Geerets. Marianne Strijbos» Ahs Cremers, Maria Cremers, Trudie Cremers (als hulp), Carolien Cremers. hieu van KuyckHel Seegers, Hanny Wismans, Ine Stiphout, Ans Emonts, pe^lie Duyckers, Henny Druggen, Ine Künen ontstaan? In het jaar 1973 hebben een groep jongens en meisjes van de 6e klas uit Castenray een onderkomen gezocht om de weekenden gezellig samen door te brengen. Ze konden terecht bij J. Tacken (in het huuske). De ruimte werd door hen samen ingericht, een "bar" getimmerd, stoelen bijeen ge zocht in de buurt en verder nog een platenspeler voor de gezelligheid. Frisdrank werd gedronken uit geleende mosterdglazen; winst een paar cent per glas. Van deze kleine winst werd af en toe een plaatje gekocht. Deze groep heeft 3 jaar goed gedraaid, met het gevolg dat de groep steeds groter werd, maar het huuske groeide niet mee. Daar er een oplossing gezocht moest worden, zijn deze groep jongelui er eerst maar een week tussen uit getrokken en wel naar Keidonk. De groep jeugd met de leiding hebben daar een fantastische week gehad, waar we nu nog met plezier aan terug denken. Ondertussen was het wel duidelijk geworden voor de Castenrayse jeugd dat er een andere oplossing gezocht moest worden. Er kwam een gesprek met de "Dorpsraad, via de Dorpsraad met de ouders en zo werd er op 13 maart 19?6 "De Tijdverdrijvers" opgericht. Als eerste werd er bestuur gekozen en dit heeft bij'de gemeente subsidie los gekregen voor spelmateriaal, o.a. damborden, schaakspel, sjoelbakken

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 36