ix\ 35 Geschiedenis K.J.B. 9 In mei 1958 werd- de K.J.3. op initiatief van Pastoor Geurts opgericht» B.r werd een vergadering gehouden- Op deze vergadering kon men zich opgeven als leidster. Be doelstelling wasï ontspanning bieden in groepsverband Er kwamen twee groepen kinderen- Be jongste groep, 6e klas lagere school, noemde zich "Jonge Garde"- De oudste groep* Ie klas a,o.t startte als "Vrije beweging". Samen telde men JO leden. De eerste leidsters waren: Hoofdleidster ïoos Willemeeen, Nellie Smits, Leen Drabbels, Tonnie Seijkens, Gon Beijnders, Jet Maes, Ellie Tacken. De club startte in september en werd gehouden in zaal van het patronaat- Om de twee weken werd er een club-avond gehouden. De leidsters gingen vrijwillig een cursus volgen in Swalmen. De avonden werden gevuld met dansen en creative bezigheid. Handenarbeid werd er gegeven met goedkoop materiaal zoals papier. Er werd één keer per jaar een sportdag georganiseerd een speurtocht op de witte berg- Een keer per jaar ging men er op de fiets een dagje uit, zoals naar Nijmegen, Elsendorp, "Klein Zwitserland" in Tegelen. Ook werd er aan de Vierdaagse mee gedaan- De meisjes waren gekleed in donkerblauwe rokken en licht blauwe blouse, Bij de Sacramentsprocessie tradt men yocr het eerst in uniform naar buiten. Dit uniform werd op iedere clubavond en bij andere activiteiten en/of gelegenheden gedragen. De contributie bedroeg 25 ct per clubavond. Pastoor Geurts betaalde het materiaal dat nodig was en kreeg dit, in de vorm van subsidie, terug van de Gemeente» Sr was nog geen 'bestuur, de leidsters beslisten alles samen. Intussen kwam Sofie Strijbos stage lopen vanwege haar opleiding en is daardoor leidster gebleven» De eerste groep leidsters hield er mee op en Elly Vullings, Leida Heidens, Miep Emonts, en Sofie Strijbos kwamen er voor in de plaats. Men ging nu werken met jaarlijkse contributie waarvan samen Giet de subsidie het handen- arbeidmateriaal gekocht werd en versnaperingen voor tijdens de clubavonden. Vanaf deze tijd werden er ook logboeken bij gehouden door de kinderen, waarin de gebeur tenissen van ieder clubavond werden opgetkend. Ook ging men vanaf toen een week op kamp in een blokhut. Verder werd er aan de sportdag in Leunen deelgenomen en nog steeds wordt er in de jaarlijks terugkerende Vierdaagse meegelopen. In 19'?6 hebben we na drie jaar op de tweede plaats achter Wans sum gestaan te hebben, de eerste plaats behaald- Be uniformen waren inmiddels lang verleden tijd»' Alleen met de vierdaagse wordt er een rood rokje en wit T-shirt gedragen. *v

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 35