STG. JEUGDWERK Mejr rrlSf en VOOral deskundiG ««tri.» stapte op 31 mei 1977 Het stichtingsbestuur heeft via beicfcyi de;s®ken vetefe te realibererff °P 12 maart 1977 werd het vertouwde Gemeenschapshuis geopend door wethcmden Jvan Oers. Daarna stond het bestuur voor de taak het gebouw te gaan beheren in samenwerking met de gemeenschap» Vooral in het begin leverde dit wel eens problemen op, maar door standvastigheid in het beleid door het bestuur, werden ook deze problemen opgelost» Men moest in onze gemeenschap nog duidelijk wennen dat hst Stichtings bestuur ook inkomsten moest hebben, om het gebouw en inventaris in stand te kunnen houden.» Wegens ruimtegebrek „erd in 1979 een berging aan het gebouw gebouwd. In 1980 werd een nieuw buffet geplaatst wat de sfeer en werkwijze ten goede komen. momenteel wordt het gemeenschapshuis zeer intensief gebruikt door de diverse plaatselijke verenigingen» Een wens van het bestuur is nog steeds een uitbreiding en verbetering, maar of dit in deze financiële moeilijke tijd nog haalbaar is, zal de toekomst moeten leren. Het bestuur hoopt zowel het gebouw als inventaris in goede staat te kunnen houden, zodat heel de gemeenschap optimaal van dit geraeenschaps- huis gebruik kan maken. Het bestuur. De stichting "Stichting Jeugdwerk Castenray" is ontstaan uit de K J R (meisjesgilde) en de "Tijdverdrijvers". *B* Om bestuurlijk en organisatorisch het wel en wee en daarmede h«t vom-t ~CS^aLVan Vo2;Aoende ontspanningsmogelijkheden voor de Castenrayse J s .t? garanaeren, werd de mogelijkheid onderzocht of deze beid- verenigingen in plaats van naast elkaar ook met J rayse jeugdgemeenschap zoudêrKnhen functioSSFen. Casten- bestuur "Sticht?*? T T?1' HWn in *°*St eerste ÏSJpcSX-" vrijetijdsbesteding van jeugd en jingeren in de !™ij?f1kker"1JS,tlad dSae "ieUwe «tiOhtiag, zoals bij iedere fusie het :::rrs ls-die bij—

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 34