S 3 2 voetbal dameekorfbal jp de eerste plaats gaan onze felicitaties natuurlijk naar "Be Schans" x.v.m. het 10-jarig bestaan Ook onze vereniging is nog redelijk jong, wat niet wil zeggen dat er voo- ae oprichting niet werd gevoetbald, Buim 20 Castenrayers speelden toedertiid we-cexirus hun wedstrijden bxl verenigingen in de naaste omgeving. behoefte aan een eigen sportvereniging deed zich in Castenray steeds '!eer voelen en m 1%4 werden konkrete plannen uitgewerkt. -5p ^'Cdag 2b september 196-1 had de oprichtingsvergadering nlaats. Be rensen van het eerste uur hebben toen. veel werk moeten verzetten om het -aar daarop in competitieverband te kunnen deelnemen. ;j 3 april i9b3 werd net lidmaatschap aangevraagd bij de KNVB afd. Limburg l\in september 1965 werd de competitie gestart met 2 seniorenteams en - Teugdtearns. Gespeeld werd op een door de Gemeente aangelegd veld aan de aotenrayseweg. De vereniging telde toen 80 leden, waarvan 31 spelende •onioren en 25 jeugdspelers. x -abele belangrijke gebeurtenissen in het bestaan van onze vereniging zijn - ge.wij,e^di 1, xn 19?3«* verhuizing naar sportpark De Heesakker, gezamen lijk in gebruik met DIS Oirlo. samenvoeging jeugdafdelingen Castenray en DIS. verwerping van een voorstel tot fusie met DIS door de algemene ledenvergadering. Helaas kwam toen ook een einde aan de samenvoeging van de jeugdafdelingen. '^e vf*s-öalseizoen nad onze vereniging k seniorenteams en k jeugftea^^De^ereniging telde 122 leden, waarvan 55 spelende seniores 2) in 1073; 3) in 19?'+ 1975; je-agcueaenin dat jaar werd ook begonnen met 2 trainings- n avonden per week voor de senioren. 1977: Den zeer belangrijk jaar voor sportminnend Castenray. De oprichting van een Dameskorfbalclub, die werd ondergbraeht bij S.V. Castenray? ue -cor-lOalajcenng begon met 30 aktieve leden en maakte gebruik van sportpark Be Heesakker. Toen het jaar daarop ook in Oirlo een korf balclub werd opgericht zag ook de Gemeente de noodzaak in ven ee korfbalaceomodatie. En dat werd het oude voetbalveld aan de Castenrayseweg. In 1980 werd sportpark "De K beide korfbalafdelingen in gebruik genomen. -et totale ledental van 3.V. CASTENRAY is momenteel 2 ;e voetbalafdeling heeft 13? leden waarvan 68 <0 spelende senioren en 59 jeugdleden. De korfbalafdeling heeft "leden waarvan 16 spelende senioren en 51 jeugdleden. c recht mogen we zeggen een grote vereniging. Aangezien een grote vereniging"'dikwijls veel ïnforma- "xe voor de leden en andere Belangstellenden heeft, i het^ dorpsblad"De Schans" voor ons een uitkomst. Weke— xjKs krijgt nu een groot percentage van onze leden allerhande informatie op vrijdag thuisbezorgd. Daarnaast -.-een de vele wedstrijdverslagen ven voetbal en korfbal •-e Schans dikwijls tot een blad van "formaat" o.v. CASTSNBAY dankt de redaktie van de Schans voor het vele werk dat op voortreffelijke wijze door hen wordt gedaan 1 ..eraard hopen win dat De Schans nog vele jaren zal mogen verschijnen, want dat is toch ook enigszins een graadmeter -~e astief de gemeenschap Castenray is. cxr. A 'I d f\f' l, - 17 S.V. CASTENRAY xj -ij •*- .u.w -i.;4 -J O - .Ui* VUO 9 -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 32