P.S.Z. 't STEKSKE 31 Begin 1977 is op initiatief van de toenmalige oudercommissie ook een peuterspeelzaal in C&stenray opgericht Eerst had men de 'behoefte gepeild bij de ouders en die bleek duidelijk aanwezig» Met vooral financiële steun van de Gemeente en mede dankzij een geslaagde speelgoed- aktie in Castenray kon in april 197? in hei Gemeenschapshuis gestart worden met de peuterspeelzaal. Begonnen werd. met 23 peuters, welk aantal opliep tot 26. Hierna zette sich geleidelijk een daling in, die het laatste jaar stabiliseert tot omstreeks 10 peuters» Wat de toekomst voor onze Peuterspeelzaal sal brengen is moeilijk te schatten» Op de eerste plaats zijn wij natuurlijk helemaal afhankelijk van de welwillenheid van de ouders om hun peuterCs) naar de speelzaal te laten gaan, zo er tenminste al een voldoende aantal peuters in Castenrs.v aanwezig is Peuterspeelzaal »t Stekske wenst in ieder geval "Be Schans" van harte proficiat en uiteraard honen ook wij dat ons dorpsblad nog lang zal verschijnen.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 31