VOORWOORD Voor u ligt het jubileumnummer van "de Schans", uit gegeven ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan, oen exemplaar van formaat, dat tot stand is gekomen, zoals "de Schans" iedere uieek tot stand komt, nl. door de inbreng van(nagenoeg) alle Castenraysa ver enigingen. fïlede omdat "de Schans" in een duidelijke behoefte voorziet, vooral ten aanzien van de interne commu- catxe binnen onze dorpsgemeenschap(we denken hier bij o.a. aan ds dorpskalender), is ons blad niet meer weg te denken. Het is een stuk van onszelf geworden. Sterker nog, hat is Jen van de elementen, die Cas tenray leefbaar houdt en hst is de taak van ons allen om dat zo te houden. Het is dan ook beslist niet overdreven om de hele Castenrayse gemeenschap van harte te feliciteren met dit 10-jarige bestaan. Wede namens de Dorpsraad gaat onze hartelijke dank uit naar alle verenigingen, stichtingen, besturen en Ger Raammakers voor hun spontane bijdrage aan het tot stand komen van dit bijzondere nummer, waar van we hopen, dat iedereen het van A tot Z zal lezen en hef daarna goed zal bewaren. - Natuurlijk gaat onze dank ook uit naar al diegenen, die in de loop der jaren voor hst type- en teken werk, stsncillen, bundelen en verspreiden hebben gezorgd. In de verwachting, dat U dit nummer met veel genoe gen zult doornamen, spreken we de hoop uit, dat •'de Schans" nog vele, vele jaren in deze vorm een zo belangrijke functie in Castenray mag vervullen. Namens de redaktie, H.J.ffi. Classens. OP NAAR DE VOLGENDE TIENÜÜi v

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 2