L.V.B, J.n augustus 1933 werd de L.V.B. opgericht onder de naam !'R.K. Boerinnen- oona van de x,.L.T.i5."Dit geschiedde in samenwerking met het plaat'seli ik bestuur van de L.L.T.B.Verder waren op de P-aaoselijk oprichtingsvergadering aanwezig de eerste consulente van Roermond mevr. Binghs-Fenöriks en Pastoor Verheggen. Tijdens deze eerste vergadering werd meteen een bestuur gekozen dat bestond uit de dames; mevr. Tacken-Haegensf voorzitster -ieve, van Osch-Rambagst vice-vêorzitster j-aria Kuypers, secretaresse uoor Dinghs, penningmeesteres reyr. Duykers-Rambagsbestuurslid, bmek was hier dat twee gezusters beiden in net bestuur zitting namen. Vanaf 16 jaar kon men al lid worden ran de Boerinnenboid, zodat .men Kor, star-ten met fin --u.v .xenstige vorming: Zij is een vrouw, die de Heer vreest en daarom lofwaardig. -ociale vorming: Zij ls spaarsaaE) maa, ook vrijgevig voor de arme en mild voor de behoeftige». Opvoedkundige vorming: Zij geeft nauwkeurig acht wat er omgaat in huis, n5lHtlT1Q, 13 bezorgd voor man en kinderen, culturele vorming: Zij is bezorgd niet alleen wat tot nut, maar ook wat fc°t sieraad strekt. huishoudeli3ke voraingtZij is werkzaam en vlijtig,met bekwame hand -r verzorgt zij haar huis, V^H'fer Inrdïê8Ï8 W8tand °°k TOn ^drijf en akker. ,fj6nf ln d%e38 ?aar veranderd, ook in de Boerinnenbonddenk maar m 1965, waarbij ook onze afdeling de naam kreeg Limburgse Vrouwenbeweging, L.V.B. Hiermede werd erkend dat'de L.V.B. openstond voor alle vrouwen van het tijd Bestónden f *****"****<"1*8 koa.n we in een nieuwe, andere Be bestuursvergaderingen werden vroeger bij de feestuurs- u-e-.en aan huis gehouden. Dit gebeurt nu ook nog, alleen kreeg men vroeger koffietafel met zelfgebakken brood, nu 15 dlt een kop koffie met traktatie. Ook de feestavond werd ieder jaar trouw gehouden; deze werd geheel verzorgd door de leden. de werd het ontspannende gedeelte ook geheel door met over voorzieningen, zodat de koffie altüö bii de werd gezet en deze werd dan in melkbusse^eh^efn^t? tetsSLt°^!-kfh?VPnne!lbond was.in de plaats: wca.0 xii ue eersie Disatsï 'i P 'h P va St?zTo - - -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 28