st:nr dat het sowei «i«°ok «s/mL*. Ook voor 1981 heeft onze Fanfare grootse plannen. Het jaarlijks terne - erende Onderling Solistenooneours hebben we al achter de rui en we dit ÏS j L1^1 een t0pper Was* flMn&ijk, evenementen zij? minteHj?10?r?0?l ul ZT^Tn Ge~ afwachten wat het ere e pj e ili de e "0l sP«»«S bieden heeft. optreden tijdens een Bondsooncours ons te. él Siï! iHZet 81 °"Ze leden fflet de die we steeds ran de Caetenrayse mensen ondervonden hebben, twijfelen we er niet aar dat onze fanfare nog veel goede tijden tegemiet zil gaL! dacttTn'Se Fanfa" '*DorPBklank" feliciteren we de ecacoie v^n de Schans-1 van ganser harte met het 2e Ivs+r-nn van ï'wlTare ÏS 0°* ?or?sblad een f'«n communicatiemiddel f' xed8ri en ai-Le lezers te informeren wat betreft het reilen en wei:: houden w*onze fanfare ledaktiehartelijk dank voor de inzet en gefeliciteerd met dit jubileum

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 20