DE SCHANS 15 De jubileumuitgave ter gelegenheid van het 2e lustrum van "De Schans" zou niet kompleet zijn* als daarin de "schansgeschiedenis" zou ontbreken. Het begon in. 197"' toen de Dorpsraad op verzoek van enkele verenigingen de mogelijkheid, onderzocht tot het uitgeven van een dorpsblad om hier mede alle Caötenrayere te kunnen bereiken omtrent het reilen en zeilen van de verenigingen etc. Het resultaat van dit onder zoek was, dat de dorpsraad op 1 oktober 1971 het eerste nummer van een eigen dorps blad aan dé Castenrayse bevolking kon presenteren. De inhoud van dit nummer (jaargang 0, nr. 0) bestond txit een geboorteaankondiging, luidende; "Met grote blijd schap geven wij kennis van de geboorte van ons dorps blaadje. Wij noemen het (Voorlopig Castenraye Dorps blad). De gelukkige ouders; DB DORPSKAAD", en wat mede delingen van huishoudelijke aard, zoals advertentie- kosten en abonnementsprijs ve rea&ktxe, bestaande uit Thea Druggen en Mart Vissers voor het type- en tekenwerk en, 'Piet Emcnis voor het stencilwerk, waarvoor sen de be schikking had over het stenci'Lapparaat van de L.L.T.B.vestigde zich op KI» Oirloseweg 7 (oüMatfchiasstraat5Hier vertoefde men niet lang, want in het 3© nummer wist de redaktle al te berichten, dat se van het bestuur van de Tuinbduwvereniging (inmiddels geliquideerd) een perma nente kantoorruimte (op woensdagavond) ter beschikking had gekregen. Het "dorpsblad" had als doelstelling, alle verenigingen, kerk, school, dorpsraad, etc., ieders week hun mededelingen, zoals vergaderingen, uitslagen en verslager van wedstrijden, verenigingsnieuwete laten plaatsen* Ook werd gelegenheid geboden tot het plaatsen van advertenties en het maken van reclame. Tot op heden is aan deze doelstelling niets veranderd* wel is de aangeboden eopij aanmerkelijk uitgebreid, wat moge blijken uit het feit, dat de gehele jaargang 1972 uit 302 pagina's be stond, die van 1976 uit 32b en die van 1980 uit 626. Daar het Dorpsblad bij de geboorte nog geen toepasselijke naam .had mee gekregen, werd een prijsvraag gehouden, die de inzender van de beste (origineelste) naam een prijs opleverde van tien hele Nederlandse guldens (daar denkt men tegenwoordig nog niet meer voor). Uit de 69- inzendingen, waaronder inderdaad zeer originele, werd uiteindelijk gekozen voor, u raadt het al, "De Schans"® De glukkige prijswinnaar was Jan Vollenbera, KI, Girlo 11® In januari 1972 werd gestart met jaargang 1. De "kop" van de voorpagina kreeg een. vaste vorm, die aanvankelijk nog door de redaktle zelf werd ontworpen. Nummer 6 ran deze jaargang werd echter al gepresenteerd met de voorgedrukte "kop" in kleur, zoals we hem nu. nog kennen. In mei 1972 kreeg de redaktle het kantoor van de L.L.T.B. als werkruimte gepresenteerd, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. 2,50» postabonnementen-11,50). w 1 M

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 15