DAMESKOOR if 13 Opgericht 11 januari 1970. Het dameskoor is ontstaan uit de vrouwenbond. Bij gelegenheid van de uitwisseiingsavonöen, en om die avonden te vullen, werden een aantal dames gevraagd, leden van de om enkele liedjes in te studeren onder leiding van Handrie Kuypers. liet was toendertijd dat overal in de omtrek de dameskoren opgericht werden en na de uitwisselingsavond van de L.V.3. werd door de voor zitster, mevr. Dien Classens-Vissersvoorgesteld om met dat 'koortje verder te gaan. Sr werd aan Handrie Kuypers gevraagd of hij dirigent wilde zijn en het koor mede van de grond te helpen. Handrie die een" 3aar eerder ook al voor net dameskoor in Oirlo gevraagd was en daar dirigent van was zei: "Het wordt wel veel, het kerkkoor hier, het dameskoor in Oirlo en nu nog hier een dameskoor, maar ja ik zal het wel doen". De eerste repetitie was op 11 januari 19?0 in café Kuypers. We waren met Ik dames. Maar alle begin is moeilijk. Het was veel te rumoerig in het café en na een paar repetities zei mevr. van Veldhuizen, "Kom maar bij ons, want dat gaat zo niet". En daar hebben we de eerste jaren de repetities gehouden totdat bij café kuypers het nieuwe zaaltje klaar was. Meteen bij de eerste repetitie begon H. Kuypers met het leren zingen van een H. Mis nederiandse tekst), wat niet door allen in dank werd afge nomen en na twee repetities bleven er al drie dames weg. Maar goed, we gingen verder met de reste- rende 11 dames. 3r werd een bestuur gekozen en over en weer gepraat. Sr werd besloten dat naast kerkzang ook andere liedjes ingestudeerd zouden worden, maar de hoofdmoot bleef toch kerkzang. Mr werd eluke ijverig gerepeteerd en na enkele weken werd op zaterdag avond. de eerste mis gezongen. Hat aarzelend wel, maat het viel toch" wel mee vond men. Hr werd met de pastoor overlegd en afgeproken dat 2x per maand de zaterdagavondmis gezongen werd. Maar het ging verder. Hr werd een huwelijksmis en een begrafenismis geleerdook al uit noorizaax omdat door de week het kerkkoor bij gebrek aan mankracht dit niet meer naar behoren kan vervullen. Bij de begrafenis van Dlna Lit lens (een zuster van de pastoor) op april 1970 werd de eerste begrafenismis gezongen en op 23 april de eerste huwelijksmis, alles nederlandse tekst. Maar het ging verder, er werd een Latijnse mis geleerd en ook gregoriaanse zang. Ondertussen kwamen er ook weer enkele nieuwe leden bij zodat ook aan meerstemmige sang gedacht kon worden. Maar ook dat was weer een hoofd stuk apart. Sjonge wat viel dat tegen. De eerste paar maal gins het zo schots en scheef en door elkaar dat het nergens op leek. e hebben ons wat afgelachen daar bij v. Veldhuizen in de kamer.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 13