P c Pat hierop controle was dat spreekt voor zich, en menigmaal moest de controleur aan ook^goed gestemd worden om problemen te voorkomen Om ko moed mogelijk voor de dag te komen werd in Venlo stof gekocht en werden er hiervan mantels gemaakt. De eerste matsen werden tweedehands in Te ge Ier? gekocht» Ieder lid van cle Daad van Slf had in die jaren ook eer knuppeldie ook zelf werd gemaakt. Dan was er ieder jaar de voetbalwedstrijd waar in prachtig tenue werd gespeeld en nadien de odige pilsjes werden gedronken. net swap ook wel. eens voor dat er geen onderscheidingen waren en men de eigen medailles aan sen andere vereniging moest afstaan» Aan de carnavalsvereniging uit Oirlo werden zelfs medailles van stamboekkoeien uitgereikt» Ook had Oirlo xn die jaren een carnavalsoptocht en onze vereniging heeft zich enkele jaren hierbij aangesloten. De optocht begon dan bij Petje Steeghs en ging dan langs de cafés. Ook van de kasteleins heeft men in die haren veel steun gehad, gij gaven een financiële" 'jnn bijdrage en als tegenprestatie werd er maar- uot ,1.00 uur gedanst en verder, nadien de cafés bezocht. T ,lartR Werd ook ds jeugdcarnaval in het leven geroeren en wrd v, j eugd xn eigen aorp oezig gehouden en leerde men al oo ionge leeft* id 6 T"ren 60 h6t *°°rttbeet«n var, da ea^avILver^ling in de beginjaren was het gebruikelijk dat de prins werd gekozen tit de eigen vereniging maar hier is men al vrij snel vanaf vestapt er •A-ergegaan om een keuze te maken uit de hele Casterravee gemeenschap waardoor deze ook dichter bij het carnavalsgebeuren werd betrokken ba^o^ronda* ^rbGttrd* het was er alleen carnavale avonden 2t 8ftel"ep-d .dit uitgebreid met de maandag» <~4 -t V- "0 &saagavondOok kwamen er steeds meer voor-bels W'UJ, werden uitwisselingen georganiseerd om zo tot een b-fere «amen werking te komen tussen de verschillende carnavalsverenir^n Tn\lta%<?e*\ d\ Ca™ lR GaStenrauitgebreid met een boe^nbruiloft en een ?0+ cal, hetgeen ongetwijfeld een welkome uitbreiding i^reV-Zn 8t"dB aieuwe akti"t«.ten die de Mak «i 6pttri.eS In kunnen betT1" "Df ieder »ar v«el «an de' carnaval Kunnen beleven, hetgeen ook de bedoeling is van het héle camavalspW^r- .-e napen ,.it nog vele jaren met de inwoners van Caetenray te mogen" doen"/ Verder wensen we het dorpsblad "De Schans" nog veel succes met d» we>e~ ui,gave en hopen middels "De Schans» de inwoners va* O^taurav cZI^lyT lnf0raerHn b.l. «arnavalagl^tfI?"

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 12