CARNAVALSVERENIGING O Ys K a 11 Historisch overzicht Carnavalsvereniging "Be Schansekttjygj^fc* Het veel plezier geven wil gehoor aan het verzoek iets te mogen vertellen over het ontstaan van de carnavalsvereniging in de jubileumuitgave van he dorpsblad "Be Schans". Het was in het jaar 195?» toen in Cs.ster*ray de carnavalsvereniging werd opgericht. 'Sen aantal jongeren riepen in dat jaar Wiel van de Pasch ui ot eerste prins van de Schansekmroa el-s. IV Vele jaren voor deze oprichting werd carnaval in Oastenr&y gevierd in een danstentdie was geplaatst achter café Jakob.s. Toen deze tent tijdens een storm in de lucht vloog en niet meer werd. opgebouwd, werd het hele carnavalsgebeuren verplaatst naar het patronaat» Be organisatie lag in die tijd in handen van de verschillende verenigingen die de opbrengst grotendeels zelf in kas mochten houden, maar dan wel alles zelf moesten verzorgen. Met de oprichting van. de carnavalsvereniging namen zij de totale organisatie in eigen hand, hetgeen zeker in de beginjaren geen gemakkelijke opgave was. Door het keihard werken van een aantal personen en met medewerking van pastoor Geurts konden een aantal carnavalsaktiviteiten worden georganiseerd. In 1961 werd pas het hele gebeuren echt op pootjes gezet en kwam er een bestuur dat geheel buiten de Baad van Elf funktioneerde. liet eerste bestuur werd toondertijd gevormd door afgevaardigden van de verenigingen welke zich hadden aangemeld om het carnavalsgebeuren mede te gaan organiseren. D.ra.v. deze spontane medewerking van de verschillende verenigingen mochten zij ook in de opbrengst delen.» Alle verenigingen hadden zo de kans om te profiteren van de aki ivit e it en van de carnavals vereniging. Toen op een zeker moment de stichting gemeenschapshuis in het leven werd geroepen werd alles steeds beten georganiseerd. Het name in de beginjaren, was het met de carnavalsvereniging een primitieve bedoening en net gebeurde dan ook dat de saai vol mensen zat maar dat er geen muziek was om te spelen» IJ.lings werd er dan iets georganiseerd om toch. voor een muzikaal tintje te zorgen. 1 En wat te denken van de verwarming in die tijd; deze gebeurde met kachels- en dan met ai dat hossen en springen. In het begin werd er met flessen bier gewerkt hetgeen ook niet altijd vlekkeloos verliep. Met de flessen werden de glazen gevuld en dan in de zaal rond gebracht, Een buffet werd. ieder jaar. ge maakt van hout dat bij Dinghs uit het werkhuis werd. "geleend." en dan konden de obers tenminste vrij werken en de dorstige», op een veilige afstand worden gehouden.. Soms was het een "varkensstal" en moesten de broekspijpen worden opgerold om de zaak droog te houden. Ook de setree was een punt apart. Van ieder verkocht kaartje moest in die dagen een dubbeltje worden afgedragen aan de carnavals vereniging "De Pielhaas". Het was dan ook zaak om zoveel mogelijk mensen' in de zaal te krijgen en zo weinig mogelijk kaartjes te verkopen. ij H»

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 11