BILJARTCLUB O O ïnf:rLSPeè" ±n bon*. Mt eindigde dit iaar 10 Biljartclub de -Ketsers» werd opgericht in 19^ en telde toen 10 1 scv.aupeïi1ke wed!tÏÏV?W80neB ^élgenomen aan wiend- w v..appel ijk e wedstrijden en toernooien, waar bi j alle dorpen en dorrie* per „iets werden bezocht (some zelfs met 2 man op 1 fiets). "J"} J w,\e;™il«3are\WSrden de teaB6 ^ruggebracht tot 5 of 6 iersoneru *an hJxe werden d« Plaatsen zoals Bakel, Helmond. Geme-t Venlo, Tegelen, Grashoek, Neerkant enz. aanredaar. -T.el.mona was voor sommige personen zóver dat men pas een dag later weer naar huis ging. Ook Duitsland werd verschillende malen oezocht. De eerste keer kwamen we te laat aan de grens, zodat we tot 6 uur fs morgens moesten wachten.» De deur van de bus, die ons vervoerde, werd vanwege de vele aanwezige souventers afgesloten, Koewei er 's morgens om half zes iemand aan de deur 'stond te friemelen, moester .we, ondanks dat we een advokaat bil ons nadden, wachten tot 6 uur, alvorens we de grens over mochten» L6 5e speler no een Omstreeks 1960' nam de biljartclub ©et personen haar intrek bij H. van Rhee. in die tijd. had Castenray sen sterk team. waarvan gemiddelde van 10 speelde. Oot öe eerste het gevest «te lid Tan de "Ketsers». zonder ve^b»"! ffloo:l Pratsn kwamen we echter weg Tc^2eT:d Z'elfS MB ke6r kMPi°eR dOOT spel ran in ae middenmoot en kan nog best enkele laden' gebruiken? Ook plaats Inlichtingen bij H. van Rhee, tel. Houwen, tel. 261 23I eebruikt vforde"> O A sr2^3@?& taa-u: b« «ï'Sp ::»p?e"iezbas0dk(hsiirsop de d6rdg O O

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 10