-Ui SlEFir IS- f PAROCHIE NIEUWS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 9 WEEKBLAD 1980 Redaktie-adres: Castelostraat 4 Rabobank Oirlo: 13.87.93.857 Inleveren copy: dinsdag 19.00 uur Nr. 53 31 december 1980 Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Feest van de openbaring des Keren - Driekoningen. Misdienaars: Luc Vennekens en Rob WeysEdwin Dinghs en Hans v.d.Ven; in hoogmis Marcel Duykers en Urban Vollenbergh. - pi 19.00 uur Harry van Kyuck (jrd.). 8.00 uur tot intentie van de familie Classens-Ewals. 10.00 uur Jrd. voor de overl. fam. Seykens-Collin. 19.00 uur Petrus johannes Strijbos. 8.00 uur Josephina Seykens-Collin. 8.00 uur Tot int. van degenen die hiervoor in deze H.Mis offeren, en 8.00 uur Overl. fam. van Euyck-Verrydt. j_ voor genezing ven een zieke-, 8.00 uur t.e.v.het H.Hart en het onbevl. Hart van Maria. 19.00 uur tot intentie van de familie Classens. Ook langs deze weg allen een gelukkig en voorspoedig nieuw jaar toegewenst! Bij een Kerstviering hoort een nabeschouwing. Ik dacht dat we ook dit jaar weer met voldoening en dankbaarheid mogen terugzien op de manier waarop wij samen Kerst mis hebben gevierd. Velen hebben weer al hun krachten gegeven en heel veel tijd om alles zo mooi mogelijk te laten verlopen. De Nachtmis-sang de H.Mis met kinder koor en zoals gewoonlijk ook de hoogmis van 10 uur de versiering van altaar, pries terkoor, en niet te vergeten ook de kribbe, bracht de er-by-horende Kerstsfeer. En dan was er nog het Kerstconcert, Aan allen die op welke wijze dan ook hebben, meegewerkt om Kerstmis weer te maker, tct dat wat het geworden is, mede en vooral ook namens alle parochianen hartelijk dank. Overigens deden we. het allen weer ter ere Gods, de meesten ook pro Deo. Laat ons dat tot voldoening en dankbaarheid stemmen. In het jaar I960 werden in onze kerk gedoopt: 4/1 Antonia Johannes (Jenny) Hoebers - Castelostraat 10. 30/3 Sander Martinus Cornells Dinghs - Lollebeekweg 8A. 3/4 Michiel Maria ertruda Houwen - Castelostraat 15 5/4 Loes Wilhelmina Gertruda Cox - Lollebeekweg 46 4/5 Ellen Geerets - Klein Oirlo 12 15/5 Marianne (Maria) Antonia Petro- nella Direks - Steegkamp 2 25/5 Christina Gerrie Maria Hoenselaar van buiten onze parochie 17/8 Johanna (Hanny) Anna Maria Strijbos- Campagnestraat 8 14/9 Niek Theodoras Maria Smits - Castelostraat 5. 25/10 Marian Petronella Sina Maria Classens - Horsterweg 41 20/12 Roel Martinus Matheus Classens - Castelostraat 12 21/12 Eelke Gertrude Francine Lintzen- Horsterweg 25 l - Mocht ik ergens een schrijffout gemaakt hebben of mogelijk iemand vergeten dan verzoek ik U vriendelijk mij daar op attent te maken. In 1980 werden in onze parochie getrouwd: 5 bruisparen. Verder vierden wij een zilveren en een gouden huwelijks paar. Mèer gegevens volgen nog.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1