-II SSIifllS- m- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY laargang nr.9 WEEKBLAD 1980 Redaktie-adrse! Cestelostraat 4 Nr. 52 Rabobank Oirlo: 13.8?. 93.86? 24 december 1980 In^varen^ogjjr^inidag^OjQ^ju^^ Peest vaarde H.Familie, Jezus, Maria en Jozef. Misdienaarst Marcel Duykers en Urban Yollenbergh; Mike Kleeven en Patrick Kleeven. Hoogmis 8 Mark Donders en Marcfel Classens. Evenals ons kerkgebouw heeft sok «aas altaar zyn geschiedenis. We kunnen ze aan de hand var. oude foto's die nog voorbande zijn tot op zekere hoogte nagaan. 1 Zoals reeds vermeld wordt in een document van Monumentenzorg - waarvan een copy in ons archief - als antiek stuk vermeldt sen houten altaar van 1804, «et ziH poortjes» Waarschijnlijk is dat het altaar - minstens voor éen deeï - dat in de kerk stond van vèor 1911 (zie de wat onduidelijke foto hierboven). Zekerheid heb ben we daarover echter niet. Mogelijk is het altaar van 1804' nog ouder geweest. Zaterdag 19.00 uur fc.e.v.O.L.Vrouw van Altijddurende Bystand» (Geen zang) Zondag t 8,00 uur Overl. ouders H.v.d.Pasch-v.d.Homberg. 10.00 uur Ms.tthias Vollenbergh. Maandag t 19.00 uur Overl. fam. Tielen-Shielen—Smits. Dinsdag 8.00 uur Overl. familie Cleven. Woensdag t l£.0O=uur (Oudejaarsavond) Overl, fast. Gellings-Verhoeven. Ilgémene3"intentie 1 Uit dankbaarheid voor ontvangen weldaden. Donderdag t NIEUWJAAR. 10.00 uur (Stille) H.Mis voor overl. fam. v.Kuyck-Verrjjdt. Vrijdag 1 .Eerste Vrijdag van de maand» Misintentie: Overl. fam. Gooren-Dinghs Zaterdag 1 19.00 uur Jrd. voor Harry van' Kuyck,

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1