K SBHUflS- PAROCHIE NIEUWS i DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 9 WEEKBLAD 1980 Redaktie-adrss: Castelostraat 4 Rabobank Oirlo: 13,87.93.867 Nr. 48 Inleveren copy: dinsdag 20.00 uur 28 november 1980 trapto- i het koon ten boyeni heeft er eèn grote puinhoop. We verhaal le Zondag van de Advent. Misdienaars: Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag t Zaterdag s Mike en Patrick KLeeven; Mark Donders en Marcel Classens; in hoogmis: Luc Vennekens en Rob Weys. 19.00 uur Jrd. voor overl. fam. Steeghs, Litjens en Henckens. 8.00 uur Overl. ouders Janssen-Etaonts en zoon Pierre. 10.00 uur By gelegenheid van een 85e verjaardag. Uit dankbaarheid, 19.00 uur Lei Duykers 8.00 uur Jan Willems. 8.00 uur Hendricus Strybos, Hendrina Friezen en Maria Strybos. Tevens tot intentie van degenen die vandaag offeren. 8.00 uur Overl. familie van der Sterren—Jenniskens. 8.00 uur Geert Classens. EERSTE VRIJDAG VAK DE MAAND. Zieken-Communie, 19.00 uur Uit dankbaarheid (T.) Uit het parochie-archiefHoofdstuk III. In 1953/34 wordt de kapel die in 1911 door architect C.Franssen werd gebouwd aanzienlijk vergroot. Ir. Jos Pranssen (een zoon van C.Fj) voegde een vierde travee (raam) aan de kapel van 1911 toe. Er kwamen zybeuken met biecht stoelen, links een kinderkapel en 'n doopka pel, rechts een sacristie en vooral ook nu een grote stevig gebouwde eigen toren. (Zie de plattegrond en plantekening uit ons ar chief aan ommezyde). Let ook op het -entje naast de grote toren dat naar leidt. Valt verder op de drie galmgaten het uurwerk. De kerk die er nu staat aan elke kant twee. Ook de doopkapel van nu is er nog niet. Natuurlijk kwamen er in deze grote brede toren drie klokken te hangen. Er kwam ook een uurwerk. Toen deze kerk in Oct. 1944 werd opgeblazen ging weliswaar van het interieur alleen de Communiebank, enkele banken en de prachtig gebeeldhoude preekstoel uit 1724 (i) verloren. Bat viel nogal mee... Zelfs het oude priesterkoor (van 14851) bleef goddank overeind. De rest van het kerkgebouw werd echter ten U daar nog wel een foto van zien. Het wordt een droef verhaak. Hoe dan ook, met de bouw van deze kerk is de geloofsgemeenschap een nieuwe phase ingegaan. Het is een byzondere verdienste geweest van de laatste rector, tevens eerste pastoor R.Verheggen, in samenwerking met zijn kerkmeesters en vooral ook zün parochianen. Zy mogen er trots op zijn zöveel offergezindheid te hebben ge toond. Castenray was dan ook vanaf dit bouwjaar parochie geworden met een eigen pastoor!

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1