[IE SSEfilS- [DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.9 WEEKBLAD 1980 Rsdaktie-adres: Castelostraat 4 Nr. 47 Rabobank Oirlo: 13.87.93.867 21 november 1980 Inleveren copy: dinsdag.20.00 uur blijkbaar w< voir men t< Castenray UIT, H|ffARCHI E^_ VAHJ1NZ E_ PAROCHIE: Fa doorlezing van onze arehievéh in de pasto- j rie zou men de geschiedenis over kerk en kerk- ft gemeenschap van Castenray in vier grotere en A kleinere hoofdstukken kunnen indelen, nl. A I. De tijd waarin er alle*en nog maar het kapel letje stond zoals hiernaast afgebeeld, dus los vaft het priesterkoor wat er veel later te- IA genaan is gebouwd. Wanneer deze oude kapel ge- bouwd is kan men nergens meer uit opmaken. Het ,J|8 moet er honderde jaren gestaan hebben. Zo oud jSgg is Castenrayi We weten er dan ook uit de tijd dat, rif i$<5 het er.nog allien stond weinig of niets van. Dat wordt gunstiger als men er het hoge pries- - k terkoor tegenaan gaat bouwen. Maar ook dat moet al heel vroeg gebeurd zijn. Sommigen spre ken van ongeveer 15 a 1600. Ook déze kapel- zie hieronder moet in erk geval heel oud zijn. Dit bouwwerk - het priesterkoor - staat dan ook onder monumentenzorg, Het blauv-witte plaatje rechts van de kerkin gang tegen de muur van de toren geeft dit dan ook aan. Waarom men indertijd dit priesterkoor zo hoog en helemaal niet aansluitend by he. bestaand kapelletje heeft gebouwd lijkt me nogal duidelijk: Men heeft er bij de bouw van dit priester j -koor tèen reeds rekening mee gehouden dat het lager gelegen kapelletje eens hoog zou moeten worden plaats zou moeten maken voor een„kerkschip"dat even als het priesterkoor dat men toen bouwde. Het heeft el langer geduurd dan men gedacht had ot uitbreiding overging. Zb snel breidde zich dus nog niet uit. Immers pas in 1911 volgde de bouw van een grotere kapel (zie foto's TT aan omme-zyaeue kleine ioto - waarschynlijk erg ~X onduidedelijk - is genomen van een nog bestaande ansichtkaart, gemaakt in 1916. Een mooie kapel met een slank torentje. Op de grotere foto van deze kapel kunt U duidelijk zien dat het aan het oude priesterkoor aangebouwde kerk schip slechts drie ramen heeft, aan iedere kant natuurlijk. De volgende kerk, die in de oorlog werd opgeblazen, had er vier. Dé kerk die er nu staat heeft er vijf. De kapel hiernaast werd tot 1800 bediend door de parochiegeestelijken ven Venray. Zo zal het ook wel geweest zijn toen al leen het kleine kapelletje er stond. Uit de archieven van Venray hoop ik er meer over te weten te komen. Vanaf 1800 wordt Castenray ingedeeld bij de parochie van Oirlo. U begrijpt dat ik Da kapel van Castenray voor 1911

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1