-BE S[JElflUS- -LlU-j Q=B3 #3=* i m. Se )±-L bbr~vl i t 1 ür DORPS BLAD jaargang nr. 9 VOOR CASTENRAY 1980 EÖ 0- ÏEEE I? tff -f fc~B1x: WEEKBLAD Redaktie-adres: Castelostraai 4 Rabobank Oirlo: 13.87. 93.867 Inleveren copy; dinsdag 20.00 uur Mr. 46 14 november 1980 UIT HET ARCHIEF VAK OHZE FAHOCrlEt C4SELS LIEDJS. omgedragen a$n de Jonge Poeren van Caetgnray. ïh.v.d.Voarfc 4: Dao lit en durp ien 't Limburgs iand;Aan de rand. van de De huus die staon ien'n lan ge rei van't *0es -te tot Dao lit mit wei- e rontel um 't Broek in de Majnidgleji lent riuro dao stut de kerklen't .gqiun ©n dej Tk bin van Case - le wao ik vroon, waa ik ok X-Z7 HU Pieël is't ge- le- ge .Se min ee si sa boers die han~ gen Qaf recht nao't Weg-te,de vruchtba-re velden die ligge rondum.. zon te blln-ke 't. blauw van den hemel dat spiegelt er ien spits van, den to-r re dè_ wiest nao den Vader dèzurfet var os. bin 'go~ bo- re-, 't land van 't bos en de hei ën~3e r/ei Van God van de vriend en van re- gen, de wei lupt vol perd en vol bes-te. en't veugel- kes-lied huurd'er klin-ke. Pè 2e-gent os landenog ko-re en't veld mit 't göl-vencT ko-re Refrein: Och Ca-se- le mie Ca- se- le wao ik so veul van hald, pzp=t3 h,4T-4' k-I1 f> ■i-." r j4 Qij zut mij dierbaar talie- ve,al vrer ik nog so aid; Gij zut mij dierbaar talie- we, al wer ik nog zo aid. u m AdE—

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1