De historie yI? ARCHIE VAN OflEE PAROCHIE. wan Castenray DORPS BLAD jaargang nr. 9 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1980 Redaktie~adr©s: Casteiastr. 4 Mr, 45 Rabobank Oirlo; 13.87.93. 867 november 1980 Inlever an copij: dinsdag 20.00 uur Casten;ay moet reeds een oude plaats zijn. Dit blijkt uit oude geschiedenis-atlassen, waar mén Casten ray reeds in vermeid ziet. Op de pastori© moeten enkele oude stukken aanwezig zijn van do Koning van België, die de grondbezittingen aangeven van de kerk. De kapel moe! reeds honderden jaren oud. zijn, Wan neet deze oude kapel gebouwd is kar. men nergens meer uit opmaken. Cassenray's kapel werd vroeger bediend door de parochiegeestelijken van Venray. In 1800 werd Castenray ingedeeld bij de parochie Oirlo en vanaf dat jaar bediend doof de kapelaan van Oirlo. Castenray werd groter en moest tot vergroting der kapel overgaan, hetgeen gebeurde in 1911. De be zittingen van Johannes van de Eyndt werden door ham ïsan de kapel vermaakt sn zodoende kreeg de kerk eigendom, dat een goede bron van inkomsten bracht. Hieronder behoorde ook het Tolhuis met café en landerijen (Kostershuis). Door bevolkingsaanwas werd Castenray 55 jaar ge leden (1922) door mgr. Schrijnen, bisschop van Roermond, tot rectoraat verheven. Kapelaan Gee- rards van Oirlo werd tot tactor benoemd en in het kerkbestuur kregen zitting de heren W. Friezen; C. Kemmelings; P. J. Steeghs en Jac Geurts In 1922 -HE sbkhis- O® Kapel van Castenray voor 1311, Op de voorgrond pastoor fase»! Schmeitï ven rte St. Petrus-Banden osrocWe van Venray.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1