PAROCHIE NIEUWS DORPS BLAD jaargang nr. 9 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1980 Redaktis-adres: Castolostraat 4 Rabobank Oirlo: 13.87.93.86? Inleveren copy: dinsdag 20.00 uur Nr. 44 31 oktober 1980 31e Zondag door hc-t .laart ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELIG. Zaterdag: Feest var. Allerheiligen. 19.00 uur Jrd.'voor Jan Reynders Zondag 8.00 uur Overleden familie 01assen:--Zwambach 10.00 uur Voor alle overledenen van onze parochie en t.e.v. 0.L,Vrouw van altijddurende Bijstand. 15.00 uur Allerzielenherdenking. Maandag 19.00 uur Överlfamilie Donders-Hoedemakersen processie naar hot "Dinsdag 8.00 uur Matthias Vollenbe^gh kerlhof. Woensdag: 8,00 uur Geert Classens. Tevens voor de intentie van offeraars. Donderdag: 8.00 uur Overlfam. Tielen-Thielen-Smit? Vrijdag s Eerste Vrijdag van de maand. Vanaf 9 uur zieken-communie. 8.00 uur Dora Wi 11 ems en-Martens Zaterdag: 17.00 uur Gezongen H.Mis t. intentie van het zilveren bruidspaar Weys-Kuypers (Venray). Met koor uit Venyay. 19.00 uur Jrd. voor Peter Johannes Strybos, Johanna Balbussen en Gerardus Baltussen. Misdienaars: Edwin Dinghs en Hans van de Ven Marcel Duykers en Urban Vollenbergh Hoogmis Mike en. Patrick Kleeven. Zondagmiddag 15.00 ra:«dienaars worden door de koster aangewezen. Attentie: Wilt ac -goed zijn om in de Novembenaaand de graven-onkocten te voldoen. Voor een enkel graf wordt ƒ3.50 gevraagd. Voor een dubbel graf ƒ6.-. kunt dit^bedrag ook in een enveloppe doen en in de brievenbus van de pastorie/deponerenmet vermelding van uw adres. Wilt ook denken aan het onderhoud der graven. UIT HET ARCHIEF VAN ONZE PAROCHIE: In December 1946 verscheen er een boek van de hand van A.v.Rijswyk pr. met air titel:"De verwoeste kerken van Limburg", Ook Castenray kreeg in dit boek een plaats. Zeer belangrijk voor ons archief. Ik neem het daarom hier in zün geheel over "Alleen het sterk herstelde koer van de kerk te Castenray is oud: het is laat gotisch en dateert vermoedelijk uit de tweede helft der 15de eeuw. Als dit waar is, moet het een deel zijn der "capella", die er volgens de parochieregisters in 1485 stond. Een notitie uit 1668 vermeldt, dat vanuit Venray op Zon— en feest dagen een priester gezonden werd, die om zes uur 's morgens in Castenray de hl. Mis las en er^daarna catechismus gaf. De kapel van Castenray onderging geen ver anderingen voor 1910, toen architect C.Franssen ze met drie traveeën verlengde. In 1935 voegde dien:; zoon Ir.Jos. Frans sen een vierde travee toe, alsmede zij beuken, kinderkapel, toren en sacristie. -at SBhnns- 7j O 3

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1