[IE SSHflflS- I PAROCHIE NIEUWS DORPS BLAD jaargang nr. 9 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1980 Rsdaktie-;adres: Castelosstraat 4 Rabobank Oirlo: 13.87.93.86? Inleveren copys tot dinsdag 20.00 uur Nr. 43 24 oktober 1980 50e Zondag door het Misdienaard: Hoogmis Zaterdag Zondag Maandag j Dinsdag t Woensdag Donderdag 'vrijdag Zaterdag Mike en Patrick KLeeven Mark Donders en Marcel Classens Luc Vennekens en Rob Ways 18.45 uur Rozenkransgebed 19.00 uur Jrd. voor Antoon Stesghe en ouders 8.00 uur Hendrik Philipsen 10.00 uur Matthias Vollenbergh 19.00 uur Jrd. voor Piet Philipsen en Petronella Philipsen. 8.00 uur Lei Duykers 8.00 uur Jrd. voor Matthias Dinghs. Tevens intentie offeraars. 8.00 uur Jan Willems 8.00 uur Overleden ouders Verhoeven-Hoeben, .PEEST VAN ALLERHEILIGEN. 19.00 uur Jrd, voor Jan Reynders. De totale collecte op wereldmissie-dag bedroeg: ƒ569,25. Hartelijk dankj DIT HES? ARCHIEF VAN ONZE PAROCHIE: DB PREEKSTOEL. r~* Hoe de eerste preekstoel er uit gezien heeft weet ik (nog) niet. De voorlaatste is in elk geval verloren gegaan, zo neem ik aan, toen de kerk in de oorlogstijd werd on geblazen. Die er nu staat is van ongeveer 1948, Uit dat jaar dateert althans een re kening en quitantie waarop staat: "Ter gedeeltelijke voldoening van de koopsom van cK preekstoel". Onder pastoor Meter moet hij gekocht zyn. van de Abdy Lilbosch, te Pey-Eeh M.i. een mooi kerkmeubel, passend in de intieme ruimte van onze kerk. Jammer dat bjj niet meer gebruikt wordt. Maar dat houdt o.a. verband set de vernieuwingen van de Li turgie. Ik zou er anders best nog wel op willen.... Hebt hem wel eens goed van dichtbij bekeken. Dat ben ik vandaag gaan doen, In het plafond van het dak ziet U een afbeelding van een duif, voorstellend de H.Geest. Het is immers Gods Geest die de-predikant moet bezielen. In de rug de aartsengel Miehaël. hij trekt ten strijde tegen het kwaad, In de rechterhand een opgeheven zwaard. In de linker een kruis met zegevaan. Met zijn voet vertrapt hy de kop van een slang (de dui vel/. Ook onder aan de leuning van de trap een kop van een slang of kleine draak. Rondom vier voorstellingen uit het N.Testament. In volgordes Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de put van Jacob, Jezus geeft Petrus de z.g. sleutelmacht, Jezus op bezoek bij Maria en Martha. De vierde afbeelding lijkt mij te zijn een afbeelding van wat wij in Johannes 5 lezen, waar staat dat Nieodesrus in de nacht bij Jezus komt en daar een diep zinnig gesprek met Hem voert. Wie denkt dat het iets anders voorstelt, zegt het me mas Het voetstuk bestaat uit een soort steen en een korte marmeren zuil. De rest be staat uit naar ik aanneem stevig eikenhout. Behalve twee ontbrekende handen van Jezus is alles nog gaaf.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1