-UE IS- 2vISXrLddeewSS!£s"ImG12ie de hisrby ülg9s3lotsn foX*~- r tffFn- f 5 PAROCHIE NIEUWS "'iSnrS? r 0RZE ÏÏH0C£Ii5- Het 281 - vS" DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 9 WEEKBLAD 1980 Redaktie-adres: Castslostraat 4 Rabobank Qirlo: 13,87.93.36? Inlaw.aren cpy: dinsdag tot 20,03 uur "v, 42 1? oktober 1980 ?9s Zondag door het jaar. Misdienaars j Luc Vennekena en Sob Weya J Bdwin Singhs en Hans van de Ven Marcel Duykers en Urban VoUenfeergh WEESLHCtSSIBQAGBe "raeercollecte" is voor de MISHLg, 19.00 uur t.e.v. O.L.Vrouw van Altijddurende Bystaawf/ IS.45 uur Rozerikranagebed 8.00 uur Overl. ouders Bsants-Geurts en zoon Marfcimis. 10.0° uur 3rd.- voor Jaeoba Dinghs-vdBeuken 19.00 uur Josephin* Seykens-Collin, i fi'nn uur Jrd* Y°or Peter Cannes Ewala en Carolina Basbam. 8«00 uur geen E.Hls 1.50 uur Gezongen E.Mis t.int. van het zilveren bruidspaar oamps-.Jtae.esen. (Msd.s Tony Camps en Bans v.d.Ven). ^d.00 uur geen H.Mts. uur Gezongen bTMIj L.V.B, 8.00 uur Overl. fare. Tielen-ïhie1en-Smits *18.45 uur Hossenkransgabed 19.00 uur Jrd. Antoon Steeghs en ouders en voor Lei Duykers, Hoogmis Ze.irerriag1 Zco.d ag %taadag Dinsdag Woensdag .Donderdag b.g.v, de viering van moederdag, t.i.v, ie Vrijdag Zaterdag UIT HEF ARCHIEF1 VAN 0RZE PAROCHIE: i"/?f-h0pfai r,het.5<MariS beBtaan te ^eren van onze parochie. In 1979 w-- l;~* Zff* Sleden oafc Kerkgemeenschap Castenray - toen nog Rectoraat L-v"U ue parovmerechten kreeg. Bat hebben we toen maar niet gevierd Skr/'puuder chiefeest zullen we echter niet mogen overslaan. 6°ttden p8r°~ °?g °l öie vi^mg vooral ook dacht ik dat het interessant ws om in dat T 5® S^°?5xaen bosi^e te iateK verschijnen van mijn hand met ei-ti -at «.eu, eerder gescoreven werd over Caetenray, maar ook en vooral een noeren -j.-i de voornaamste feiten uit het parochie-archief Bat 0«m '3 een f' artikelt^ te leaen Of andere zaak vaar f Ei.n 0f acer Persootsluk by betrokken bent. Ik b^fin zo maar' juiste VOAgorde TO Plaats komt dan later pas in hef botkjl? ssn«r J

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1