UI SBIH1S- I PAROCHIE NIEUWS Vv DORPS BLAD jaargang nr. 9 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1980 Redaktia-adresJ Castslostraat 4 Rabobank Oirlo: 13.87.93.! Sr, 41 10 oktober 1980 28 e Zondag door het jaar. Misdienaars! Marcel Duykers en Urban. Vellecbergh Mike es Patrick Klesven t Mark Donders en Marcel Classens Hoogmis Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 19.0C uur Jan Cremsrs, 18.45 w 8,00 uur Uit dankbaarheid (0.). 10.00 uxxr t.euv.Ö.L.Yrouw van Altijdd. Bijstaat! 19.00 uur Cornells Kejimelings-Friezen, 8,00 uur Jar, Will aas 8.00 uur geen H.Kis. 2.00 uur Gezongen H.Mis t.int. van act gouden bruidspaar ^cfcen-Haegeas(met eigen misdienaars) 8.00 uur Martians Baottia. 8.00 uur Overl, familie van J&yok-Verrydt WERELDMIS3IEDAG18,45 uur Bozerikrassgsbed, 19.00 uur t.e.v.O.L,Vrouw w. Altydd. Bestand. "GELOOP, KKRK. SAMEHLS^IBG"Onder de se titel wordt TJ een overzicht aangeboden van de godsdienstige programma's in het komende KBO-winterseizoea dat in Octo- her begint. Zie de hierbij ingelegde ka-art» 't o«te» MesstAmeffea 1» 04764-814 I

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1