[IE SQHFinS- PAROCHIE NIEUWS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.9 WEEKBLAD 1980 Redaktis-sdres: Casteloatraat 4 far, 40 Rabobank Qlrfos 1.3. B7. 93.867 3 1qBn 2?e Zondag doer het jaar. Misdienaars Hoogmis i Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag s Woensdag i Donderdag: Vrijdag t Zaterdag s Mark Donders en Marcel Classens Luo Vaanekens en Rob Weys Edwin Dinghs en Hans van de FEEST VAR SE- H.FRANCISCÜS 19,00 uur t.s.v. de H.Theresia 8.00 uur voor Peter Joh, Strjjbcs 10,00 uur t.e.v.G.L. Vrouw van het H.Hart 19,00 uur Overl familie Strybes-Strybos 8,00 uur Dora Willm\sen-Martens 8.00 uur Geert Classens. Tevens t.i.v, de offeraars, 8,00 uur Overl, familie Tielen-Thielen-Ssdts* 8.00 uur Overl. ouders Verhoeven-Koeben 19.00 uur Jan Cressers. 18.45 mv Rozenkransgebed. t.e.v, de H.Theresia, Denkt U er aas: Het is binnenkort weer Allerzielen. Zorgt dat de graven van uw familieleden er keurig verzorgd uitzien. Enkele graven zijn verzakt. In dat ge val zult er iestand by moeten halen voor reparatie. GEVRAAG meisjes of vanaf 18 jaar vcjor 1 avond per 14 dagars club ts doan est de ladan van da K.3.S, Gaarne 20 spoedig mogelijk opgeven by Pstrs Gasteis, Tunnelesg f, tel. 514 (rsa S um dagalijks) ef bij vsn da bsatuursiaden

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1